Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Z ministrom za okolje in prostor o številnih temah s področja dela ministrstva

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in minister za okolje in prostor Simon Zajc sta na delovnem sestanku skupaj s sodelavci pregledala neuresničena priporočila institucije Varuha človekovih pravic RS in se dotaknila nekaj že leta perečih ugotovitev in opozoril Varuha v zvezi z varovanjem ustavne pravice do zdravega življenjskega okolja.Varuh je po srečanju uvodoma povedal, da je bilo zadnje tovrstno srečanja z Ministrstvom za okolje in prostor in Varuhom pred tremi leti. Poudaril je, da bo Varuh kot Nacionalna institucija za človekove pravice vztrajal pri uresničitvi priporočil, ki jih je podal v zvezi z delom ministrstva za okolje in prostor in organov v njegovi sestavi. Minister je poudaril, je delovno področje ministrstva zelo široko, ukrepe pa čutijo vsi državljani, zato so takšni pogovori z varuhom zanj zelo pomembni in dragoceni. Priporočila Varuha jemljejo kot izzive za izboljšave, ocenil pa je, da je bilo sprejetih že veliko ukrepov v smeri njihove uresničitve.

S sodelavci sta se v pogovorih dotaknila več odprtih vprašanj v zvezi s prejemanjem zakonodaje in povsem konkretnih zadev. »Z odgovori in proaktivnostjo ministra in njegovih sodelavcev smo bili zadovoljni«, je poudaril varuh Peter Svetina.

Varuh je zadovoljen tudi z odgovorom ministrstva, da bodo s spremembo zakonodaje sredstva za odkup manjših vodovodov zagotovljena s strani države. Varuh pozdravlja prve korake v smeri zagotavljanja ustavne pravice do pitne vode vsem prebivalcem in sporoča, da bo budno bdel nad naslednjimi.

Govorili so o sanaciji degradiranih območij v mežiški in celjski kotlini ter drugje v Sloveniji, in dobili informacije o nekaterih postopkih, ki se izvajajo. To je področje, ki je že dolgo časa pereče, je spomnil varuh.

Dotaknili so se tudi vključevanja javnost v postopke, na kar je varuh opozarjal mnogo let. Minister je povedal, da se zavedajo nujnosti vključevanja javnosti v pripravo predpisov, saj so potem ti kvalitetnejši. S Svetom nevladnih organizacij pretresejo vse zakonodajne predloge. Veliko pozornost namenjajo obravnavam v času, ko ni počitnic. Če se predpis tekom javne obravnave zelo spremeni, ponovijo postopek vključevanja javnosti, je še dejal.

Varuh človekovih pravic RS vztraja, da je treba ljudem zagotoviti pravico do stanovanja. »Nakazane rešitve kažejo premike v to smer,« je aktivnosti ministrstva ocenil varuh. Minister je v zvezi s tem pojasnil, da naj bi bila stanovanjska zakonodaja pripravljena do konca leta. Skladno z resolucijo imajo v načrtu gradnjo 10.000 novih najemnih stanovanj, iz podnebnega sklada naj bi bila sredstva zagotovljena tudi za gradnjo stanovanj v občinah, kolikor bodo gradnje trajnostno naravnane.

Dotaknili so se tudi Uredbe o hrupu, v zvezi s katero je Varuh letos vložil zahtevo za oceno ustavnosti. Minister je zagotovil, da bo do sprememb uredbe prišlo skladno z odločbo ustavnega sodišča, če bo to tako ocenilo.

»Bili smo kritični do dela Inšpektorata za okolje in prostor, kjer že leta ugotavljamo številne nepravilnosti. Ne sprejemamo argumentacije o kadrovski podhranjenosti,« je dejal varuh. Minister je poudaril, da se je po nastopu mandata pred tremi meseci tudi sam seznanil s problematiko različnega tolmačenja in posledično izvajanja predpisov, zato bo oblikoval strokovni pravniški svet, ki bo pomagal pri poenotenju razumevanja.

Varuh je še povedal, da so se dotaknili tudi problematike onesnažene zemljine v vrtcih in vseh drugih aktualnih tem, predvsem pa tistih, »ki imajo že daljšo brado in se vlečejo čez leta«, je poudaril.

Natisni: