Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Civilna družba s področja okolja varuha opozorila na nesodelovanje organov z njo

Stopnja dialoga organov oblasti s predstavniki civilne družbe na področju okolja in prostora je kritična. Nujno je konstruktivno sodelovanje v čimbolj zgodnji fazi reševanja okoljskih vprašanj.

To je bila skupna točka udeležencev 72. rednega, sicer pa drugega letošnjega srečanja nevladnih organizacij ter drugih predstavnikov civilne družbe s področja okolja in prostora, ki je potekalo 28. 3. 2019 v prostorih Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju Varuh).

Udeleženci tokratnega spoznavnega srečanja so izpostavili številne pereče teme od povsem lokalnih do sistemskih na državni ravni. Obširno so predstavili problematiko umeščanja vetrnih elektrarn v prostor, zamude Vlade RS pri implementaciji 70.a člena Ustave RS v zakonodajni okvir, problematiko ravnanja z odpadki, onesnaževanja zraka in voda, onesnaženost okolja s hrupom ter številne druge pereče probleme.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je vsem udeležencem zahvalil za njihove konstruktivne predloge. Poudaril je, da lahko s skupnimi napori dosežemo marsikaj, vendar se je potrebno zavedati, da vseh nepravilnosti verjetno ne bo mogoče odpraviti. Varuh predvsem potrebuje konkretne primere kršitev oziroma neaktivnosti organov oblasti, ki jih civilna družba zazna. To mu omogoči učinkovito ukrepanje. Varuh je srečanje sklenil z obvestilom, da se bo kmalu sestal z novim ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem, na katerem bosta govorila tudi o danes predstavljenih problematikah, on pa bo zahteval predloge jasnih in konkretnih rešitev.

Natisni: