Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Namestnica varuhinje na tretji delavnici o zagotavljanju skladnosti z okoljskimi standardi EU

Namestnica varuhinje človekovih pravic dr. Kornelija Marzel se je v ponedeljek in torek, 11. in 12. 2. 2019, v Bruslju udeležila tretje delavnice na temo zagotavljanja pravnega varstva na področju okoljske skladnosti.

Dogodek je organizirala Evropska komisija v sodelovanju z Inštitutom za ekologijo, potekal pa je v prostorih Oddelka za okolje v Bruslju. Udeležili so se ga predstavniki držav članic Evropske unije, tako iz državnih upravnih organov, pravosodnih organov, inšpektoratov, lokalnih oblasti ter kot iz drugih organov oblasti.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel in vodja oddelka za okoljske pritožbe pri španskem ombudsmanu Pedro Baena sta na delavnici sodelovala kot predstavnika Evropske mreže ombudsmanov.

Evropska komisija je januarja 2018 sprejela Akcijski načrt za pomoč državam članicam pri promociji, merjenju in uveljavljanju skladnosti ravnanja z okoljskimi predpisi ter za izboljšanje vodenja in upravljanja na področju okolja.

S ciljem pripraviti priročnik o možnih pravnih poteh za zaščito okolja, ki naj bil bil enostaven, razumljiv in prijazen za vse deležnike, tako za pritožitelje, kršitelje kot tudi druge, so bile v Bruslju organizirane tri delavnice, na katerih so sodelujoči pripravili osnutek dokumenta Documentation on good practice in the handling of environmental compalinst and engagement of citizens at Member state level. Ta bo kot pravno nezavezujoči in praktičen dokument namenjen vsem strokovnjakom, ki neposredno ali posredno izvajajo okoljsko zakonodajo na vseh ravneh upravljanja. Dokument bo obravnavan v Evropski komisiji in predvidoma sprejet do izteka leta 2019.

Na prvi delavnici, junija 2018 v Bruslju, so udeleženci razpravljali o osnutku predpripravljenega dokumenta. Druga delavnica, ki je bila oktobra 2018 prav tako v Bruslju, je bila namenjena izmenjavi dobrih praks in izkušenj držav članic pri obravnavi okoljskih problemov ter vključenost teh v omenjeni dokument, ki naj bi služil kot pomoč državam članicam pri zagotavljanju skladnosti delovanja z okoljskim pravom ter tudi za izboljšanje dela na področju okolja. Prav tako naj bi dokument morebitnim pritožiteljem olajšal pot k spoštovanju okoljskih standardov in zagotavljanju njihovih pravic na tem področju. V vmesnem času od druge do tretje delavnice je bil dokument dan v javno razpravo širši zainteresirani javnosti. Prejete pripombe, mnenja in stališča so udeleženci na tretji delavnici proučili in jih smiselno vključili v predlog dokumenta za obravnavo na Evropski komisiji.

Namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel je ponovno poudarila  pristojnost Varuha, ki lahko obravnava posamične primere kršitev, prav tako pa lahko na lastno iniciativo obravnava tudi sistemske kršitve in nepravilnosti ter v zvezi s tem podaja priporočila, mnenja, kritike in predloge. Navzočim je pojasnila Varuhov način dela, saj  posameznik na vsako pismo prejme Varuhov odgovor, pa tudi odprtost institucije. Ostali udeleženci foruma so  z navdušenjem sprejeli prakso Varuha, ki mesečno organizira zunanja poslovanja, prav tako redna srečanja z nevladnimi organizacijami na področju okolja.

Izkušnje sodelujočih na delavnicah bodo vključene v nastajajoči dokument Evropske komisije – Priročnik za uveljavljanje skladnosti z okoljskim pravom.

Natisni: