Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh in Ministrstvo za okolje in prostor s predstavniki civilne družbe o najbolj perečih okoljskih temah

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v četrtek, 13. 12. 2018, pripravil sedmo letošnje in skupno že jubilejno sedemdeseto redno mesečno srečanje s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, ki je potekalo v prostorih Varuha. Na tokratnem srečanju se je predstavnikom civilne družbe omogočilo podati najbolj pereča vprašanja novemu vodstvu Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju Ministrstvo) ter od njega zahtevati neposredne odgovore.


Poleg Varuhinje človekovih pravic Vlaste Nussdorfer, njene namestnice dr. Kornelije Marzel, direktorice strokovne službe Martine Ocepek, strokovnih sodelavcev Varuha Jožice Hanžel, Jana Irgla ter višje svetnice Varuha Zlate Debevec, so se dogodka udeležili še gospod Simon Zajc in gospod Aleš Prijon, državna sekretarja na Ministrstvu za okolje in prostor, gospa mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, gospa Barbara Radovan, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, gospod Gregor Plantarič, poslovni sekretar kabineta ministra, Gospod Luka Ivanič, Služba za sistem okolja in prostora ter številni predstavniki civilne družbe.

Vse udeležence tokratnega srečanja je uvodno nagovorila namestnica varuhinje dr. Kornelija Marzel. Izrazila je zadovoljstvo, da se je tokratnega srečanja udeležilo veliko predstavnikov tako Ministrstva kot tudi predstavnikov civilne družbe. Povedala je, da tokratno srečanje, sicer že jubilejno sedemdeseto, namenjeno postavljanju širših vprašanj predstavnikov civilne družbe predstavnikom oblasti. Ker je bilo predhodno zastavljenih vprašanj veliko, je besedo nemudoma predala predstavnikom Ministrstva.

Državna sekretarja Ministrstva Simon Zajc ter Aleš Prijon sta uvodno pozdravila vse udeležence ter izrazila širšo pripravljenost Ministrstva za sodelovanje z javnostjo pri urejanju okoljskih problematik. Sledila je predstavitev protokola srečanja in vrstnega reda postavljanja vprašanj.
Predstavniki civilne družbe so odpirali vrsto širših vprašanj, med katerimi gre zlasti izpostaviti visoko obremenitev prebivalstva s hrupom ter neustreznost veljavne uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, ki je sicer trenutno v postopku presoje pred Ustavnim sodiščem RS.
Izpostavljeni so bili tudi domnevno sporni postopki umeščanja obnovljivih virov energije v okolje, predvsem vetrnih elektrarn in njihovega domnevno škodljivega vpliva na naravo in zdravje ljudi ter neustrezna ureditev svetlobnega onesnaževanja v mestih ter pomanjkanje nadzora na tem področju. Izpostavljena je bila tudi zamuda države pri pravočasni implementaciji 70.a člena Ustave RS v slovenski zakonodajni okvir, zamuda pri sprejemu nacionalnega programa varstva okolja ter zamuda pri sprejemu Uredbe o elektromagnetnem sevanju. Posamezniki in civilne iniciative so predstavnike ministrstva prav tako seznanili z neurejenim stanjem na področju grajenega javnega dobrega in gospodarske javne infrastrukture ter kot sporno izpostavili umestitev kanalizacijskega voda za odvajanje fekalne odpadne vode na območju vodonosnikov, ki služijo oskrbi prebivalstva s čisto pitno vodo. V nadaljevanju se je razvila širša razprava med vsemi udeleženci.

Predstavniki Ministrstva so enotno izrazili zavedanje glede izpostavljenih problematik. V zvezi s problematiko hrupa v okolju Ministrstvo želi pred nadaljnjimi ukrepi počakati na odločitev Ustavnega sodišča RS. Zagotovili so, da bo Ministrstvo aktivno pristopilo k reševanju izpostavljenih sistemskih problematik, določene aktivnosti tudi že potekajo. Hkrati so pojasnili omejene pristojnosti Ministrstva glede konkretnih upravnih postopkov. Vse predstavnike civilne družbe so predstavniki Ministrstva povabili k aktivnemu sodelovanju s podajo konkretnih predlogov rešitev. Vrata Ministrstva naj bi jim bila vedno odprta.

Srečanje je zaključila Varuhinja z zahvalo vsem udeležencem ter jih seznanila s prihodnjim srečanjem, ki se bo predvidoma odvijalo v januarju prihodnje leto. Predstavnike civilne družbe je povabila k podaji predlogov tem, o katerih želijo spregovoriti v prihodnje.  Natisni: