Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Srečanje varuhinje z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo

Varuhinja, njen namestnik Ivan Šelih, direktorica strokovne službe Martina Ocepek in svetovalka Varuha Liana Kalčina so se 13.7.2017 v prostorih Varuha srečali z generalnim državnim tožilcem Dragom Šketo in vrhovnim državnim tožilcem Alešem Butalo.

 

Obravnavali so predvsem vprašanja, na katera Varuh opozarja tudi v svojem zadnjem letnem poročilu, ki se nanašajo na nezadovoljstvo pobudnikov s posameznimi tožilskimi odločitvami (zlasti ob zavrženju njihovih ovadb) in dolgotrajnim obravnavanjem kazenskih ovadb ali (ne)odzivanjem tožilstva na posamezne vloge.

 

Varuh namreč ugotavlja, da oškodovanci (še) niso od tožilstva posebej obveščeni o poteku obravnave vložene ovadbe in s tem o fazi tožilskega (in nato morda tudi sodnega) odločanja. Prav bi bilo, ko bi bil v primerih dolgotrajnejšega reševanja posamezne ovadbe (tudi zaradi dodatnega policijskega dela) vlagatelj ovadbe, če je hkrati tudi oškodovanec, bil o tem tudi seznanjen. Žrtve kaznivih dejanj bi naj ob podaji ovadbe prejele tudi informacije o tem, kaj se bo z ovadbo dogajalo v nadaljevanju.

 

Pozornost so namenili tudi vprašanjem zagotavljanja neodvisne preiskave v primerih, ko posameznik izgubi življenje v času postopka državnega organa pri izvrševanju svojih pooblastil. Pri tem bo treba zagotoviti spoštovanje sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ki zahteva učinkovito in neodvisno preiskavo primerov.

 

Varuhinja je izrazila zadovoljstvo, da bo ena izmed prioritet dela državnega tožilstva tudi obravnava kaznivih dejanj s področja kršitev pravic delavcev.

 

Ugotovili so, da je raven sodelovanja med institucijami dobra. Varuh je zadovoljen z odzivnostjo tožilstva v posamičnih primerih (odgovori na poizvedovanja o okoliščinah posameznega primera). Pričakuje pa, da bodo vsi postopki tožilstva, policije in sodstva izpeljani kakovostno, brez nepotrebnega odlašanja in dolgotrajnostjo postopkov, kar je sicer eno izmed priporočil Varuha v Letnem poročilu Varuha za leto 2016.

 

Natisni: