Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pitna voda v cisterni le kot začasen ukrep

Rezervoar za vodo

Iz medijev smo bili obveščeni (npr. Dnevnik, 16. 11. 2016: »Fizikalni 'čudež': voda pri nizkih temperaturah zamrzne tudi v romskih naseljih!«), da je voda v plastičnih cisternah, ki jih je Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada RS) namestila v romski naselji Dobruška vas in Goriča vas, sredi novembra 2016 zamrznila.

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) si s svojimi predlogi pristojnim organom, vključno tudi Vladi RS, za dostop do pitne vode v romskem naselju Dobruška vas  prizadeva že od leta 2011, za dostop do pitne vode v romskem naselju Goriča vas pa od leta 2014. Dostop do pitne vode in sanitarij je namreč človekova pravica, ki izhaja iz nacionalnega (34. člen Ustave Republike Slovenije) in mednarodnega pravnega reda (npr. resolucija GS Združenih narodov A/64/292). Človekove pravice se uresničujejo neposredno na podlagi ustave, za njihovo uresničevanje na ozemlju Republike Slovenije pa je v končni posledici odgovorna Vlada RS.

Da je zagotovitev pitne vode v cisterni lahko le začasen ukrep pri uresničevanju pravice do pitne vode, je Varuh Vlado RS nazadnje opozoril v dopisu z dne 11. 1. 2016, ko smo v zvezi s tem posebej opomnili, da je v določenih vremenskih pogojih dobava pitne vode v cisternah povsem neprimerna (zmrzal, vročina).

Zagotavljanje pitne vode v cisterni po oceni Varuha pomeni tudi korak nazaj pri že sprejetem stališču Vlade RS iz leta 2011, da »spoštovanje pravice do pitne vode, ki izhaja tako iz domače kot mednarodne zakonodaje, pomeni zagotovitev javnega dostopa oziroma dostopa na javnem priključku...«. Takrat se je Vlada RS zavezala, da bo (v primeru, da lokalna skupnost v romskem naselju ne bi zagotovila dostopa do pitne vode), rešitev za postavitev vodovodnega priključka poiskala sama. 10.1-9/2011

Natisni: