Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dostop do vode je človekova pravica

Moški pije vodo iz plastenke

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer ob svetovnem dnevu voda opozarja, da je dostop do vode človekova pravica. To je potrdila Generalna skupščina Združenih narodov v letu 2010 z resolucijo, ki dostop do čiste vode in sanitarij razglaša za človekovo pravico.

Da je voda javno dobro, ki je življenjskega pomena za vse državljane, je tudi stališče Evropske komisije. Javno dobro in naravna bogastva Republike Slovenije so varovana z Ustavo Republike Slovenije. Le-ta v prvem odstavku 70. člena določa, da se na javnem dobrem lahko pridobi posebna pravica uporabe pod pogoji, ki jih določa zakon.

Skladno s 1. odstavkom 15. člena Zakon o vodah so celinske vode in vodna zemljišča naravno vodno javno dobro. Status javno dobro pa pomeni, da vodo ob enakih pogojih (določenih v zakonu) skladno z njenim namenom lahko uporablja vsak. Ni nujno, da je dostop do vode kot človekove pravice zastonj, vendar mora biti zagotovljen takšen dostop do vode, da s tem ni prizadeto ali ogroženo dostojanstvo posameznika.

Natisni: