Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ugotovitve DPM v zvezi z demenco na mednarodni konferenci ASK 2018

Svetovalca Varuha mag. Jure Markič in Ana Polutnik sta 28. 9. 2018 na 10. mednarodni konferenci o demenci ASK 2018 predstavila ugotovitve tematskih obiskov Državnega preventivnega mehanizma (DPM). Ta je avgusta obiskal štiri posebne socialno varstvene zavode oziroma njihove varovane oddelke. Udeležence konference, ki je potekala tudi dan kasneje na Medicinski fakulteti v Ljubljani, je uvodoma nagovorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. Konferenco je organiziralo društvo Spominčica z namenom v več sekcijah s številnimi, tako domačimi kot tujimi predavatelji, širiti znanje o tej bolezni.

Ob tokratnih tematskih obiskih je DPM posebno pozornost namenil tudi številu mlajših in starejših oseb z demenco v varovanih oddelkih posebnih socialno varstvenih zavodov, njihovi obravnavi, njim prilagojenim aktivnostim ter združljivosti s stanovalci z drugimi duševnimi motnjami.

Ugotovil je, da število stanovalcev z demenco na varovanih oddelkih posebnih socialno varstvenih zavodov ni zanemarljivo. Opozorila sogovornikov so pokazala, da so ti stanovalci velikokrat nezdružljivi z drugimi stanovalci, kar (lahko) vodi do nerazumevanja, sporov, celo fizičnega obračunavanja, slišali smo za primer nadlegovanja.

To kaže na smiselnost odprtja oddelkov, namenjenih zgolj tovrstnim stanovalcem. V enem zavodu takšen oddelek deluje že dlje časa, v drugem ga gradijo, v preostalih dveh o odprtju razmišljajo oziroma ga načrtujejo. Takšno odločitev vsekakor pozdravljamo, saj smo prepričani, da bodo oddelki za osebe z demenco preprečili slabe izkušnje zaradi nezdružljivosti stanovalcev z demenco z drugimi stanovalci. Zaposleni na takšnem oddelku bodo delo in aktivnosti lažje prilagodili posebnostim stanovalcev z demenco in jim tako zagotovili njim in njihovi duševni bolezni najbolj prilagojeno, primerno okolje.


Natisni: