Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina s predsednico republike in predsednikom mednarodnega inštituta ombudsmanov obiskal Hišo dobre volje

Varuh človekovih pravic Peter Svetina, predsednica republike dr. nataša Pirc Musar in predsednik IOI Chris Field, ombudsman zahodne Avstralije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina na uradnem obisku gosti Chrisa Fielda, predsednika Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI - International Ombudsman Institute), ki je obenem tudi ombudsman, pristojen za zahodno Avstralijo. Njegov obisk je posledica dosedanje vloge in angažmaja institucije Varuha človekovih pravic RS v evropskem delu IOI in prvo uradno srečanje po nedavni izvolitvi varuha Svetine v svetovni upravni odbor Mednarodnega inštituta ombudsmanov. V spremstvu varuha Svetine ga je danes, 5. junija, v Predsedniški palači sprejela predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar. Skupaj so zatem obiskali dnevni center Hiša dobre volje v Mirnu pri Novi Gorici. Gre za enoto Doma starejših občanov (DSO) Nova Gorica, v kateri dajejo prednost individualni podpori in hkrati spodbujajo vključevanje starejših v skupnost v domačem okolju. 

V Hiši dobre volje jih je pozdravil direktor DSO Nova Gorica Bojan Stante in jim s sodelavci predstavil delo in enote doma, ki skrbi za nekaj več kot 800 starejših. Ti so v pogovoru sogovornikom zaupali, da so izjemno veseli, da imajo v vasi Hišo dobre volje, kjer si v dobri družbi, različnimi aktivnostmi in pomočjo, ki jo potrebujejo krajšajo urice, ko so njihovi svojci zdoma.

Dnevni centri, kot je mirenski, so po besedah varuha Svetine svetli primeri dobre prakse na področju skupnostne skrbi. Kot je dejal, so čakalne vrste za sprejem v institucionalno varstvo, vključno s prezgodnjo institucionalizacijo, pomanjkanjem kadrov ter standardov in normativov, posledica pomanjkanja ustreznih možnosti za dostojno življenje in ustrezno oskrbo v domačem okolju. »Alternative institucionalnemu varstvu obstajajo - ena izmed njih je na primer pomoč na domu, ki pa ni povsod enako dostopna in je časovno zelo omejena - a žal ne zadoščajo potrebam. Mnogi ljudje, ki potrebujejo pomoč in oskrbo in živijo v domačem okolju, še vedno ostajajo osamljeni in izključeni iz skupnosti,« je povedal Svetina. Opozoril je, da o pravicah starejših vse prevečkrat odločajo drugi in da je avtonomno odločanje o sebi vendarle temeljna pravica vsakogar, enako kot pravica do dostojnega preživljanja starosti oziroma oskrbe v domačem okolju ali v ustrezni ustanovi. »Kot posamezniki, skupnost in država bi se morali večkrat vprašati, kakšno družbo želimo v prihodnje in kakšne zgodbe človekovih pravic želimo predstavljati novim generacijam? Moja iskrena želja je, da jim bi lahko predstavljali družbo, kjer je spoštovano dostojanstvo slehernika. Reforma obstoječe zakonodaje je zato nujna, v njenem središču pa mora biti po mojem mnenju sistem, ki daje prednost individualni podpori posamezniku in hkrati spodbuja njegovo polno vključevanje v skupnost,« še meni varuh Svetina.  Z njim sta se strinjala tudi predsednica republike in predsednik IOI, ki je dejal, da je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje.

Poudaril je, da se z ombudsmanom Svetino zavzemata za krepitev pomena ustavnega načela socialne in pravne države, kjer se ne sme dopuščati regresije že doseženih človekovih pravic in mednarodno uveljavljenih standardov. »Čeprav institucija Varuha v Sloveniji deluje lokalno, pa razmišlja globalno. Kolega Svetina je v IOI spoštovan in preudaren sogovornik, institucija, ki jo vodi, pa zavzet branik temeljnih človekovih pravic, o čemer nenazadnje priča skoraj 6000 obravnavanih zadev in 83 podanih priporočil vladi v letu 2022,« je povedal predsednik IOI Chris Field. Kot je dejal, ga veseli, da se bo lahko podrobneje seznanil z delom in praksami Slovenije na področju varovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Jutri, 6. junija 2023, bo predsednika IOI v spremstvu varuha človekovih pravic RS Petra Svetine sprejela tudi predsednica Državnega zbora RS mag. Urška Klakočar Zupančič. V prihodnjih dneh pa tudi ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Ta je med drugim zadolžen tudi za Avstralijo, kjer po ocenah živi okrog 20.000 Slovencev in njihovih potomcev.

Varuh Svetina in predsednik IOI bosta med drugim obiskala tudi Bled, predsednik Field pa se bo na širšem delovnem sestanku o vsebini dela slovenske nacionalne institucije za človekove pravice pogovarjal tudi s kolegijem varuha človekovih pravic. Pozornost bodo namenili tudi prihodnjim aktivnostim IOI, ki sicer združuje več kot 200 organizacij ombudsmanov iz vsega sveta. Ustanovljen je bil leta 1978, v njej pa že od začetka delovanja institucije Varuha sodeluje tudi Slovenija.

Natisni: