Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: "Vsakdo si zasluži, da delo opravlja v dostojnih delovnih razmerah."

Pred  praznikom dela, prvim majem, je varuh človekovih pravic Peter Svetina na delovni obisk povabil predstavnike sindikatov, s katerimi se je pogovarjal o problematiki varstva pravic zaposlenih in brezposelnih. Varuh človekovih pravic o tem redno piše v svojih letnih poročilih o delu, na problematiko javno opozarja ter pristojnim organom naslavlja predloge in priporočila za spremembe ter za izboljšanje obstoječega stanja.

Srečanja z varuhom so se udeležili Lidija Jerkič, predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Nežka Bozovičar, predsednica Sveta gorenjskih sindikatov, Petar Majcen, predsednik Konfederacije sindikatov 90 Slovenije in Albert Pavlič, predsednik Zveze delavskih sindikatov Slovenije – Solidarnost.

Kot je na srečanju dejal varuh Svetina je pravica do dela ena najpomembnejših človekovih pravic, ki nam ne zagotavlja le preživetja, ampak omogoča, da z delom razvijamo tudi svoje ustvarjalne potenciale ter si zagotavljamo enakopraven položaj v družbi. »Država je dolžna regulirati družbena razmerja in preprečevati povečevanje neenakosti. Pravica do dostojnega mora biti zagotovljena vsakomur brez diskriminacije, saj si vsakdo zasluži, da delo opravlja v dostojnih delovnih razmerah, v zdravem in varnem delovnem okolju in je za pošteno opravljeno delo tudi pošteno plačan,« je poudaril varuh človekovih pravic.

Sogovorniki so se strinjali, da morajo biti ukrepi za ohranitev delovnih mest in vzpostavljanje novih vedno v skladu s človekovimi pravicami, tako delavskimi kot tudi z drugimi, kot so pravica do sodelovanja javnosti pri pripravi predpisov, pravica do zdravega življenjskega okolja in zdravja. Demokratične pridobitve morajo imeti vedno prednost pred kapitalom, saj je spoštovanje pravic delavcev plod dolgoletnega boja delavcev in njihovih predstavnikov. »Če želimo kot družba napredovati, moramo ustvariti pravično družbo, kjer ne bo pozabljen nihče in kjer bo vsak po svoji moči prispeval k razvoju in napredku družbe. V taki družbi delodajalci zaposlene ne bodo dojemali kot strošek, temveč kot naložbo. Zaščita starejših delavcev ne bo dojemana kot ovira za kadrovske spremembe, prekarno zaposleni delavci ne bodo v negotovosti za dostojni jutri, mladi pa ne bodo v strahu pred prihodnostjo pristali na vsakršno nedostojno obliko dela,« je izpostavil varuh Svetina.

Predstavniki sindikatov so varuha opozorili na čedalje pogostejše omejevanje dela sindikatov, kljub temu, da je njihovo delo z zakonom zagotovljeno. Od nove vlade pričakujejo več posluha za ponovno delovanje ekonomsko socialnega sveta, ki zadnji dve leti ni deloval, s tem pa je država po njihovem mnenju kršila pogodbo o socialnem dialogu. »Socialni dialog je pomemben za zdrav in enakomeren razvoj družbe in samo z njim je možno doseči uravnoteženje gospodarskih ciljev konkurenčnosti s socialnimi cilji družbene kohezivnosti,« je poudaril varuh človekovih pravic.

Sogovorniki so izpostavili tudi problematiko prekarnosti, s katero se še bolj povečuje neenakost v družbi. Upajo, da bo nova vlada zagrizla v to kislo jabolko in pripravila definicijo prekarnosti ter opredelila izzive, probleme in rešitve te oblike dela. Po mnenju varuha je Slovenija bogata država, zato je prav, da vsi v njej živijo dostojno, torej, da vsak prejme pošteno plačilo in mu je zagotovljena minimalna pokojnina, ki omogoča normalno preživetje.

Natisni: