Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

O dostopnosti ombudsmanov na regionalni konferenci v Nišu

Namestnik varuha Miha Horvat in generalni sekretar Varuha Kristijan Lovrak sta se na povabilo srbskega ombudsmana udeležila mednarodne konference, ki se je v Nišu odvijala 7. in 8. novembra. Udeleženci so razpravljali o dostopnosti ombudsmanskih institucij za ljudi.

Namestnik Horvat je na prvem panelu predstavil pristop Varuha človekovih pravic Republike Slovenije k poslovanjem zunaj sedeža. Ta metoda dela na zakonski ravni sicer ni predpisana, je pa Varuh z njo začel že leta 1995, prav z namenom kar najbolj se približati ljudem, ki ne (z)morejo do njega v Ljubljano. Posamezniki si za pogovor z varuhom in njegovimi sodelavci s klicem na določeno telefonsko številko rezervirajo polurni termin na dan, ko poslujejo v občini, ki jim je iz katerega koli razloga bolj dostopna od Varuhovega sedeža v Ljubljani. Marsikdo si na ta način prihrani čas in stroške potovanja v prestolnico.

Na ta način Varuh deluje po celotnem območju države, zato se vzpostavljanje stalnih Varuhovih  organizacijskih enot v drugih krajih predvsem iz finančnih in organizacijskih razlogov ne zdi posebej smiselno. Dosedanje izkušnje kažejo, da imajo obiski posameznih mest zelo velik odmev, predvsem na lokalni ravni.

Podatki kažejo, da se na teh obiskih dve tretjini pogovorov s pobudniki nanaša na svetovanje in pomoč, kako naj rešijo nek problem. Približno tretjina pogovorov se konča z novo pobudo za obravnavo pri Varuhu. Na pogovore prihajajo tudi številni posamezniki, ki so k Varuhu že podali pobudo in želijo podrobneje razložiti njeno vsebino ali pa jih zanima zgolj informacija o njeni obravnavi.

Konferenca je temeljila na leto in pol trajajočem projektu, ki ga je izvedel srbski ombudsman ob sponzorstvu Veleposlaništva republike Bolgarije. Namen projekta je bil povečati dostopnost institucije srbskega ombudsmana prebivalcem krajev, ki živijo v notranjosti Srbije. V predstavitvi projekta so bili podrobno opisani obiski 13 krajev ter njihove izkušnje na področju dostopnosti do ombudsmana. Poseben poudarek bil na statusu ter perspektivi manjšin v Republiki Srbiji. Poleg že omenjen predstavitve namestnika Horvata in predstavnikov Srbije, svoje izkušnje na področju dostopnosti do ombudsmanov so predstavili tudi predstavniki, Bosne in Hercegovine, Romunije, Hrvaške in Bolgarije.

Drugi dan konference je bil namenjen krepitvi zmogljivosti ombudsmanov na podlagi beneških načel. Konferenca je omogočila poglabljanje povezav ter ponudila dobro priložnost za izmenjavo izkušenj in dobrih praks med institucijami ombudsmanov v regiji.

Natisni: