Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh obiskal Varstveno delovni center Zagorje ob Savi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je danes obiskal Varstveno delovni center (VDC) Zagorje ob Savi, regijski samostojni javni socialnovarstveni zavod, ki se ukvarja z vodenjem, varstvom in zaposlitvami invalidnih oseb pod posebnimi pogoji ter institucionalnim varstvom za uporabnike iz občin Hrastnik, Trbovlje, Zagorje in Litija. Petdeset zaposlenih v VDC-ju nekaj več kot 140 uporabnikom daje možnost aktivnega vključevanja v družbeno življenje in delovno okolje ter opravljanja koristnega dela v skladu z njihovimi zmožnostmi. Peter Svetina se je srečal z njimi in pogovarjal z direktorico VDC-ja dr. Špelo Režun ter obiskal eno izmed VDC-jevih bivalnih skupin.

 

Kot je povedal Svetina, je glavni namen vseh Varuhovih obiskov na terenu, da se s sodelavci pogovorijo z ljudmi, pogledajo institucijo in dejanske razmere v njej. “V varstveno-delovnih centrih se pogovorimo z uporabniki in strokovnim vodstvom, pogledamo, kako se uresničuje konvencija o pravicah invalidov, kakšni so pogoji življenja in bivanja vključenih oseb ter kako je z omejevanjem njihove svobode gibanja.” Varuh je dejal, da so z videnim zadovoljni. “Dobili smo sicer dve pobudi, ki pa se ne tičejo delovanja institucije, ampak drugih težav, ki jih imajo uporabniki v odnosu do države.”

Kot je dejal, je za uporabnike v VDC Zagorje ob Savi zelo dobro poskrbljeno. Pogosto v Sloveniji opažajo mešanje populacij, tokrat pa tega niso srečali. “Popolnoma jasno je, kdo je nastanjen v VDC-jih; niso sprejeti vsi, ki bi jih zaradi nekih interesov, tudi finančnih, želeli vključiti, ampak je VDC namenjen osebam z zmernimi, težkimi in najtežjimi motnjami v duševnem razvoju.”

Direktorica VDC Zagorje ob Savi Špela Režun je poudarila, da se jim ne zdi prav, da bi se v VDC-ju mešala populacija uporabnikov. “VDC-ji ne moremo sprejeti vseh ranljivih skupin uporabnikov, ki so stari od 18 do 65 let, saj nismo usposobljeni za to in nimamo ustreznega kadra.” Povedala, da je obisk Varuha zanje tudi priznanje. “Naš moto je 'vztrajno do ciljev'. Vidimo cilje, ki so pred nami, in jih gradimo na potrebah uporabnikov, zato smo zelo veseli, če pride nekdo iz Ljubljane oziroma iz države od blizu pogledat, kaj delamo. Ker dejansko papir vse prenese, če pa prideš v prakso, vidiš, kje se dobro dela, kje pa malo slabše oziroma kaj se da še popraviti.”

Kot je dejala Režunova, v zagorskem VDC-ju delajo veliko na povezovanju uporabnikov, zaposlenih in njihovih družin. “Povezovanje in sodelovanje je naš moto, kar se potem odraža na zadovoljstvu vseh. Če bi bil vsak od nas malce bolj pozoren na sočloveka, bi vsi lepše živeli,” še meni direktorica VDC-ja, ki je za svoje izobraževalne programe uspešno tudi pri pridobivanju evropskih sredstev.

Natisni: