Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina s predstavniki Društva distrofikov Slovenije

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je sestal s predstavniki Društva distrofikov Slovenije. Obravnavali so nekatera odprta vprašanja v zvezi z zakonom o osebni asistenci, na katera je društvo že opozorilo v okviru javne razprave o noveli zakona. Opozorili so zlasti na različen položaj družinskih pomočnikov in osebnih asistentov, ki bi ju morali zaradi vsebine njunega dela izenačiti.

Varuh se je zavezal, da bo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sporočil svoje mnenje o predlaganih spremembah in predlagal proučitev možnosti, da bi na področju socialnega varstva uvedli možnost opravljanja samostojnega dela na podoben način, kot je to urejeno v kulturi. S tem bi se izognili neprimerni obliki samostojnega podjetnika, saj opravljanje socialnih storitev praviloma ni dobičkonosno, pa tudi motiv opravljanja storitev ni pridobivanje dobička.

Predstavniki društva so med drugim predstavili tudi svoje delo in opozorili na velike težave invalidov na vozičkih v javnem prometu, ki pogosto nima prilagojenih vozil (avtobusov, vlakov). Varuh je obljubil, da bo na to vprašanje opozoril pristojno ministrstvo, pa tudi Slovenske železnice.

Natisni: