Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh poziva pristojne k pospešitvi sanacije zemljine v vrtcih MO Celje

Varuh apelira na vse pristojne na MOP in MO Celje, da pospešijo aktivnosti, ki bodo omogočile čimprejšnjo sanacijo onesnažene zemljine na igriščih v vrtcih MO Celje, sploh glede na dejstvo, da so finančna sredstva že zagotovljena. Nenazadnje je že MOP samo ob tem, ko je pristopijo k sanaciji celjskih vrtcev, pripoznalo, da so otroci najbolj ranljiva skupina ljudi in da lahko onesnaževala iz tal prehajajo v otroke preko zaužitja, vdihavanja onesnaženih tal ali preko kože. Vse navedeno terja proaktivno držo vpletenih, ki bo na terenu rezultirala v čimprejšnji sanaciji onesnažene zemljine igrišč vrtcev.


Varuh že od leta 2017 obravnava problematiko onesnažene zemljine na igriščih vrtcev. Prav tako smo že leta 2017 obravnavali konkretne primere onesnažene zemljine v vrtcih v Mestni občini Celje (MO Celje). Iz poročila kontrolnega monitoringa stanja tal na igriščih celjskih vrtcev, ki ga je naročila MO Celje, je namreč izhajalo, da so, z izjemo dveh igrišč, na vseh preostalih presežene opozorilne ali kritične vrednostni kadmija, svinca in cinka. Takrat je MO Celje pristopila k postopni zamenjavi zemljine na igriščih celjskih javnih vrtcev. O tej problematiki smo pisali tudi v letnem poročilu Varuha za leto 2017 in kot primer dobre prakse izpostavili Občino Zagorje ob Savi.

Aktivnosti v zvezi z obravnavano problematiko je Varuh tako na splošni ravni kot tudi na primeru igrišč celjskih vrtcev spremljal naprej. Leta 2018 je k sanaciji vrtcev v MO Celje pristopilo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) in zagotovilo finančna sredstva za njeno izvedbo iz državnega proračuna. Letos je Vlada RS sprejela Uredbo o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi, ki je pravna podlaga za to, da se lahko na podlagi meritev onesnaženosti tal za posamezno območje odredijo ukrepi za izboljšanje kakovosti okolja. MOP je pripravilo tudi javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za saniranje onesnažene zemljine v vrtcih MO Celje (v letu 2019 za 5 vrtcev in v letu 2020 za naslednjih 5 vrtcev).

O tej temi smo govorili tudi na delovnem sestanku z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem ter drugimi predstavniki MOP, ki je pri Varuhu potekal dne 14. 6. 2019. Pojasnjeno je bilo, da bo sanacija zemljine v prvih vrtcih izvedena že čez letošnje poletje, ko je najlažje zagotoviti, da so vrtci prazni.

Varuh je iz medijev seznanjen, da prihaja do zamud in da se bo sanacija zemljine v prvih dveh vrtcih predvidoma začela šele v drugi polovici avgusta, saj je trenutno še v izdelavi projektna dokumentacija. Časovni okvir sanacije preostalih vrtcev še ni znan.

Varuh apelira na vse pristojne na MOP in MO Celje, da pospešijo aktivnosti, ki bodo omogočile čimprejšnjo sanacijo onesnažene zemljine na igriščih v vrtcih MO Celje, sploh glede na dejstvo, da so finančna sredstva že zagotovljena. Nenazadnje je že MOP samo ob tem, ko je pristopijo k sanaciji celjskih vrtcev, pripoznalo, da so otroci najbolj ranljiva skupina ljudi in da lahko onesnaževala iz tal prehajajo v otroke preko zaužitja, vdihavanja onesnaženih tal ali preko kože. Vse navedeno terja proaktivno držo vpletenih, ki bo na terenu rezultirala v čimprejšnji sanaciji onesnažene zemljine igrišč vrtcev. 17.0-35/2018

Natisni: