Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DPM opravil kontrolni obisk Doma starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec pri Varuhu človekovih pravic RS mag. Jure Markič in predstavnica nevladne organizacije ZDUS Ana Cajnko, sta v četrtek, 9. 6. 2016, opravila kontrolni obisk Dom starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake (Dom).

Poseben poudarek sta namenila nadzoru upoštevanja priporočil, ki jih je DPM podal v poročilu ob svojem prejšnjem obisku leta 2012. Ugotovila sta, da je bila večina priporočil upoštevanih v celoti, kar sta že v razgovoru z vodstvom pohvalila.

Ugotovila sta tudi prakso Okrajnega sodišča v Trbovljah, ki zavodu pošilja plačilne naloge za plačilo sodne takse za predlog za zadržanje stanovalca na varovanem oddelku zavoda, s pravnim poukom, da bo sodišče v primeru neplačila takse štelo predlog za umaknjen. Ker je takšna praksa ne le v nasprotju z določili Zakona o duševnem zdravju (ZDZdr), temveč tudi s kasneje izdanim sklepom o zadržanju, bo DPM sodišče na to posebej opozoril.

Pri delu Doma so vedno možnosti za  izboljšave, zato so jih tudi predlagali, priporočila pa bo bodo zajeta tudi v končnem poročilu.

Natisni: