Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vodja DPM v Rimu predstavil odličen slovenski model preprečevanja mučenja in nečloveškega ravnanja

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v petek, 20. 5. 2016, v prestolnici Italije Rimu udeležil mednarodne konference z naslovom »Dignity and Human Rights in the places of deprivation of freedom«.

Konferenco je ob vzpostaviti delovanja državnega preventivnega mehanizma (DPM) po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju organizirala organizacija Antigone iz Rima ob praznovanju svoje 25 letnice delovanja v sodelovanju z Univerzo RomeTre.

Namestnik Šelih je ob prisotnosti drugih gostov iz tujine, med njimi predstavnice SPT, predsednika CPT in nekaterih drugih tujih DPM, predstavil delo Varuha človekovih pravic RS v izvajanju nalog in pooblastil DPM v Sloveniji.  Z uspešno vključitvijo nevladnih in humanitarnih organizacij v izvajanje nalog in pooblastil DPM namreč v mednarodnem pogledu naš način dela pomeni enega od možnih modelov za izvajanje Opcijskega protokola.

Natisni: