Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na slavnostni akademiji Zveze društev slepih in slabovidnih poudaril pomen skrbi za sočloveka v vključujoči družbi

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je 5. 11. 2021 kot slavnostni govornik nagovoril udeležence slavnostne akademije Zveze društev slepih in slabovidnih, z naslovom Zazrti v prihodnost. »Naslov akademije izziva razmišljanje o tem, ali smo pri skrbi za ranljive skupine v naši družbi res zazrti v prihodnost ali pa capljamo na mestu? Vidimo bistvo ali pa je to našim očem zakrito? Se polno zavedamo različnih svetov, ki so združeni v enem? Ali pa se sučemo okoli svoje osi brez razumevanja sveta drugih, brez empatije, brez spoštovanja? Se v dojemanju prepuščamo omejitvam ali pa se jih trudimo presegati? Današnja slavnostna akademija je krasna priložnost za vpogled, obenem pa je priložnost za opomnik, da je spoštovanje dostojanstva sočloveka temelj sobivanja,« je poudaril uvodoma.

»Verjamem, da se lahko vsi prisotni strinjamo, da smo v svojem zaznavanju sveta omejeni. Lahko pa se strinjamo tudi, da bela palica takšne omejitve ne predstavlja, pač pa omogoča korak v svobodo in neodvisnost, je dodal varuh in opozoril na nujo, da so pripomočki za slepe in slabovidne in različni objektiv dostopni. Ker potreb ranljivih skupin še nismo ponotranjili, pa sta nujna učenje in izobraževanje, je še dejal varuh in se zahvalil vsem, ki skozi inkluzivne izobraževalne in vzgojne programe odstirajo tabuje in brišejo stigmo.

Spomnil je še, da se družba, ki vključuje in ne diskriminira, zaveda, da se lahko v vsakem trenutku posamezniki ali skupine v njej znajdejo v hudih stiskah. Vključujoče usmerjena družba z vzpostavljenimi mehanizmi stiske omili ali celo popolnoma odpravi. »S prilagoditvijo pritličja stavbe in prostorov, v katerih se nahaja institucija Varuha človekovih pravic, za slepe in slabovidne sem košček v mozaik prilagoditev dodal tudi sam. K temu sem spodbudil tudi institucije oziroma podjetja v stavbi na Dunajski 56, kjer je naš sedež, saj menim, da moramo imeti prav vsi enake pogoje,« je še dejal varuh Peter Svetina.

Opozoril je še na aktivnosti institucije, ki jo vodi, pri skrbi za ranljive skupine in na pomen celovitega obveščanja vseh, za kar si prizadeva. Znova je tudi ugotavljal, da je v Sloveniji na številnih področjih še prisotna diskriminacija invalidov in da moramo postoriti še mnogo, da bodo njihove pravice polno uresničevane in da bomo družbi, v kateri živimo, lahko mirno rekli, da je vključujoča. K temu bi pripomoglo tudi sistematično spremljaje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v skladu z drugim odstavkom 33. člena te konvencije. Varuh je to odgovornost in poslanstvo pripravljen prevzeti, izpolnjuje tudi vse pogoje in mednarodne standarde. »Reševanje posameznih pobud resda prinaša spremembe, vendar lahko polno uresničevanje pravic invalidov dosežemo sistemsko, med drugim ob sistematičnem spremljanju izvajanja Konvencije o invalidih. Vesel bom, če mi ne bo treba ob koncu mandata znova 'jamrati' o počasnosti ukrepanja države na področju ranljivih skupin, ampak bom lahko z zadovoljstvom oznanil, da pri Varuhu že izvajamo naloge neodvisnega telesa za spodbujanje, varstvo in spremljanje izvajanja Konvencije o pravicah invalidov,« je še poudaril varuh Peter Svetina.

»Želim si, da ne bi bile samo takšne svečanosti priložnost za zavedanje, da je omejitve nujno presegati in človekove pravice nujno spoštovati sleherni dan – s pogledom v prihodnost. Škarje in platno imamo v rokah prav vsi, ki imamo neposreden stik z ranljivimi skupinami in njihovimi potrebami. Po svojih močeh lahko vedno prispevamo, da se bo prav vsak izmed nas čutil spoštovanega in pri nas našel varno zavetje. Vsak dan in vedno znova imamo priložnost, da povzdignemo svoj glas za vse tiste, ki ga sami zase ne zmorejo,« je še poudaril Svetina.

Natisni: