Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Poslovanje v Pivki v znamenju postopkov

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je s svetovalcem Varuha Urošem Kovačičem v sredo, 7. 2. 2018, poslovala v občini Pivka. Pogovorila sta se s sedmimi ljudmi, ki so se na pogovor vnaprej prijavili. Z županom občine Robertom Smrdeljem, mag. Jano Knafelc Strle in direktorico Centra za socialno delo Postojna Patricijo Može so pregledali področja, na katerih občina uresničuje pravic občanov. Ugotovitve poslovanja je varuhinja predstavila na novinarski konferenci.

Izrazila je zadovoljstvo, da je prvič v vseh letih delovanja institucije Varuh človekovih pravic RS drugo poslovanje zunaj sedeža letos opravil v občini Pivka. Izrazila je zadovoljstvo nad delom občine, tudi nobene pritožbe nad njenim delom ni prejela med pogovori, je povedala. Župana je tudi kot predsednika Združenja občin Slovenije povabila na srečanje, da z župani, s katerimi so v konzorciju in načrtujejo gradnjo posebnih domov za starejše, varuhinji in njenim sodelavcem predstavijo idejo. Varuh je namreč leto 2018 posebej namenil vsebinam na področju varovanja pravic starejših, zato se intenzivno srečuje z vsemi akterji, ki se ukvarjajo z njihovimi pravicami in se seznanja s problematiko, da bi lahko državi oblikoval priporočila za ukrepanje.

Posebej je pohvalila dostopnost uslužbencev centra za socialno delo enkrat tedensko v prostorih občine, saj prejme precej pripomb o tem, da imajo občani premalo možnosti stikov s temi ustanovami. Opozorila pa je na tudi v Pivki akutno problematiko pomanjkanja pediatrov. Zadovoljna je, da si župan z ekipo prizadeva za reševanje problematike odpadkov na območju nekdanje tovarne Javor. Župan je ob tem povedal, da je ost občine pri tem usmerjena v delo inšpekcijskih služb. Varuhinja je dodala, da ljudje inšpekcijskih služb ne dojemajo kot dovolj močnih. Zato Varuh vsako leto poudarja, da jih je nujno kadrovsko okrepiti, saj lahko samo zadostno število inšpektorjev izvaja tudi kakovostne nadzore in pripelje primere do epiloga. Dejala je še, da ljudje niti ne vedo, da morajo od inšpekcije zahtevati odgovor. Pri pripravi poročila Varuha za leto 2017 opaža, da je najpogosteje kršeno načelo dobrega upravljanja. Varuhinja je ocenila, ljudje marsikdaj ne bi šli v postopke, če bi naleteli na prijazen odziv, ali dobili opravičilo. Razni postopki pa so bili tudi rdeča nit tokratnega poslovanja.

»Srečujemo se z ljudmi v gorah in travmah postopkov,« je povedala varuhinja. Nikjer ne umanjka niti kdo, ki ne bi prinesel vrečke dokumentov in jih predložil v dokaz dolgotrajnih bojev za svoje pravice.  Opaža, da ljudje ne razumejo odločb sodišč, ne vedo, da niso izkoristili vseh pravnih sredstev, niti ne razumejo, da so zadeve enkrat pravnomočne. Upajo, da se bo na Evropskem sodišču nekoč vendarle našla pravica zanje. Ljudje so ujeti v sodne mline in si ne zmorejo pomagati sami. Tudi v Pivki se je potrdilo, kar Varuh vedno znova opozarja, da bi potrebovali neke vrste brezplačno pravno pomoč, zato je pohvalno, če je v občinah to urejeno.

Na novinarsko vprašanje je župan Pivke Robert Smrdel še pojasnil, da je bila ena od tem pogovora z varuhinjo tudi odnos države do dela občin. Brez ustreznih finančnih konstruktov za občine, te ne morejo uresničevati s strani države danih obveznosti.

Natisni: