Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Uporaba pravnih sredstev za odpravo nepravilnosti odločitev organov oblasti mora biti izjema in ne pravilo!

Kršitelj: Zavod RS za zaposlovanje (organ s področja) | Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo pravičnosti
Priporočilo: Oseba ne sme nositi bremena izključno zaradi napake organa, ki je odločal o njeni pravici. Zgolj ustni opomini odgovornim javnim uslužbencem ne zadostujejo. Varuh je zahteval pisno opravičilo. Bil je uspešen.

Pobudnica je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanila, da je pri Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) vložila zahtevo za priznanje pravice do denarnega nadomestila med brezposelnostjo. Zavod je nato izdal odločbo, s katero ji je bila pravica priznana. Zoper odločbo Zavoda je pobudnica vložila pritožbo na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju Ministrstvo), ki je z odločbo (v nadaljevanju odločba Ministrstva) odločbo Zavoda odpravilo in zahtevek pobudnice zavrnilo zaradi napačno ugotovljenega dejanskega stanja. Odločba Ministrstva ni vsebovala vrnitvenega zahtevka. Zavod je nato v posledici tega na pobudnico naslovil Zahtevek za vračilo preveč izplačanih sredstev denarnega nadomestila.

Na tem mestu je treba poudariti, da pobudnica pri pravilnosti prvostopenjske odločitve Zavoda do denarnega nadomestila med brezposelnostjo ne bi bila upravičena. Prav tako je smiselno izpostaviti, da pobudnica pravnega sredstva zoper drugostopenjsko odločbo Ministrstva ni izkoristila. Če pa bi to storila, bi zaradi storjenih napak obeh organov z njim verjetno uspela.

V okviru predhodne obravnave pobude je Varuh ugotovil številne nepravilnosti ter na Zavod naslovil svoje mnenje. Zavod je Varuhu v odzivnem poročilu sporočil, da so bili z odgovornimi javnimi uslužbenci opravljeni razgovori, izrečeni so bili ustni opomini. Odziv Zavoda smo sicer sprejeli kot ustrezen. Ker pa je po našem mnenju obstajala nevarnost sistemske pomanjkljivosti neustreznega izvajanja določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) v postopkih odločanja pred Zavodom in Ministrstvom, je Varuh Inšpektoratu za javni sektor (v nadaljevanju IJS) podal predlog za izvedbo nadzora.

V okviru opravljenega inšpekcijskega nadzora je Inšpektorat ugotovil več kršitev tako Zavoda kot Ministrstva. Generalni direktorici Zavoda ter ministrici je Inšpektorat odredil tudi določene ukrepe za prihodnjo preprečitev istovrstnih kršitev. Po temeljiti proučitvi inšpekcijskega zapisnika je Varuh sprejel mnenje, da zgolj ustni opomini odgovornim javnim uslužbencem ne zadostujejo. Nenazadnje se s tem niti ne omilijo posledice storjenih napak. Zavodu smo zato predlagali, da se pobudnici za nastalo situacijo pisno opraviči. Zavod je predlogu Varuha sledil, kar smo pozdravili in štejemo za uspeh. Od Zavoda pričakujemo, da se omenjene kršitve v prihodnje ne bodo več ponovile. 11.1-3/2019

Natisni: