Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh na spoznavni obisk sprejel novo predsednico Računskega sodišča

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na spoznavni obisk sprejel predsednico Računskega sodišča Jano Ahčin. Govorila sta o neodvisnosti institucij, ki ju vodita in prihodnjem sodelovanju.

Dotaknila sta se tudi še neuresničenega priporočila oziroma poziva vsem pristojnim organom, Ministrstvu za finance, Vladi in Državnemu zboru, da pripravijo in v roku sprejmejo zakonske rešitve, ki bodo ustrezno implementirale odločitev Ustavnega sodišča št. U-I474/18-17 z dne 10. 12. 2020 glede finančne avtonomije neodvisnih državnih institucij v zvezi z ugotovljeno neustavnostjo določenih določb Zakona o javnih financah.

Ustavno sodišče je ocenilo, da trenutna ureditev omogoča prevladujoč vpliv vlade oziroma resornega ministrstva na oblikovanje predloga potrebnih sredstev za delo pri neodvisnih institucijah.

Natisni: