Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC

Na zasedanju Evropske mreže nacionalnih institucij za človekove pravice tudi varuh Svetina

Varuh s še dvema udeležencema sedi za mizo na zasedanju Evropske mreže nacionalnih institucij

Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI), katere članica je tudi slovenska institucija Varuha človekovih pravic, se je v 22. in 23. novembra 2022, v Bruslju sestala na zasedanju njene generalne skupščine. 80 udeležencev, med njimi tudi ombudsman Peter Svetina, je razpravljalo o izzivih, s katerimi se pri svojem delovanju srečujejo nacionalne institucije za človekove pravice, pozornost pa so namenili tudi posledicam pandemije koronavirusne bolezni, migracijam in vojni Ukrajini. Ob robu generalne skupščine se je varuh Peter Svetina opravil tudi več bilateralnih srečanj, med drugim s kolegicami in kolegi iz Nemčije, Ukrajine, BiH, Estonije in Andore.

Varuh Svetina je udeležence seznanil s splošnim stanjem človekovih pravic v Sloveniji in delom institucije, ki jo vodi. V razgovorih s kolegi iz tujine se je zavzel za krepitev vloge nacionalnih institucij za človekove pravice ter ob tem poudaril pomen njihove finančne neodvisnosti in delovanja po t. i. Pariških načelih. Po njegovem mnenju lahko nacionalne institucije za človekove pravice svoje naloge učinkovito opravljajo le, če so neodvisne od oblastnih organov, nad katerimi izvajajo nadzor. Kolegom je predstavil slovenski institut varuha človekovih pravic in dejal, da je to področje v Slovenji relativno dobro urejeno, a da izzivov na mnogih področjih kljub temu ne manjka, na kar Varuh redno opozarja Vlado Republike Slovenije in druge nosilce javnih pooblastil (več o tem v letnih poročilih). Kot je dejal, je na področju človekovih pravic potrebna stalna pozornost, saj vsaka kršitev pravic posameznika zaznamuje in vpliva na njegovo življenje. »Nacionalne institucije za človekove pravice smo kritik in motivator oblasti, da je aktivna na področjih, kjer ni, pa bi morala biti. Da se odpravljajo kršitve pravic, preprečujejo anomalije pravne države in odpravlja demokratični deficit. Pravna država, ki je ena temeljnih vrednot Evropske unije, je ključna za zaščito človekovih pravic, v celoti pa jo je mogoče uresničiti le v okolju, ki človekove pravice varuje,« je poudaril varuh Svetina. Nacionalne institucije za človekove pravice so zato po njegovem mnenju kot neodvisni državni organi s širokim mandatom na tem področju ključni akterji pri zaščiti in spodbujanju pravne države v svojih državah. Varuh se je ob tem dotaknil tudi poročil nacionalnih institucij, ENNHRI in poročila Evropske komisije o stanju pravne države in predlagal, naj se implementciji priporočila Komisije o stanju pravne države nameni podobno pozornost kot implementaciji priporočil univerzalnega periodičnega pregleda o stanju človekovih pravic.


Natisni:Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC)
je bila ustanovljena leta 1997 na Norveškem.

Varuh človekovih pravic RS je član ENOC-a od leta 2002.

Cilj držav, vključenih v ENOC,
je uresničevanje vsebin Konvencije o otrokovih pravicah, osveščanje javnosti o pravicah otrok in dodatna prizadevanja za implementacijo vsebin konvencije v zakonskih ureditvah posameznih držav.

V okviru ENOC-a si članice izmenjujejo podatke, pristope, strategije in rezultate primerjalnih analiz, nudijo pa tudi pomoč posameznim uradom pri oblikovanju oziroma večanju avtonomije v odločanju in delovanju v matični državi.

Članice ENOC-a so avtonomne in

  • nadzorujejo delo vladnih služb, organov in ministrstev
  • preiskujejo kompleksna vprašanja (trgovina z otroki, nasilje)
  • spodbujajo ustrezne raziskave,
  • sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na pravice in blagostanje otrok.

 

Poročila Varuha na letnih srečanjih ENOC-a (European Network for Ombudspersons for Children)