Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

ENOC

Objavljeno ENNHRI poročilo o krepitvi odgovornosti za človekove pravice na mejah

V okviru projekta, pri katerem sodeluje tudi Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, je Evropska mreža nacionalnih institucij za človekove pravice (ENNHRI) izdala poročilo o krepitvi odgovornosti za človekove pravice na mejah. Poročilo izhaja iz lanskega poročila o vrzelih v odgovornosti na mejah in identificira potrebne korake, s katerimi bi te lahko presegli.

Veliko dokazov, ki so jih v zadnjih letih zbrali različni deležniki – nacionalne institucije za človekove pravice, nevladne organizacije, novinarji ter regionalni in mednarodni organi – kažejo, da na evropskih mejah prihaja tudi do resnih kršitev človekovih pravic migrantov. Projekt ENNHRI izhaja iz ugotovitve, da je spremljanje in poročanje o kršitvah potrebno nadgraditi tudi z zahtevo po večji odgovornosti neposrednih storilcev ter drugih odgovornih in tako doseči spoštovanje obveznosti glede človekovih pravic.

Poročilo vsebuje pet ključnih sporočil nacionalnim in regionalnim oblastem za zagotavljanje večje odgovornosti za človekove pravice na mejah:

1. Odgovornost na mejah zahteva proaktivne korake

2. Zakonodaja in politika EU morata prispevati k premostitvi vrzeli v odgovornosti

3. Odgovornost na mejah je treba obravnavati kot del spoštovanja pravne države

4. Čezmejne kršitve zahtevajo čezmejne rešitve

5. Odziv na prisilno razseljevanje iz Ukrajine kaže, da so drugačni pristopi k upravljanju migracij možni

Varuh upa, da bo to poročilo lahko podprlo tekoče delo evropskih nacionalnih institucij in drugih deležnikov, ki pozivajo k ustavitvi kršitev na mejah, in bo služilo kot podlaga za naše skupno strateško zagovarjanje te teme.

Natisni:Evropska mreža ombudsmanov za otroke (ENOC)
je bila ustanovljena leta 1997 na Norveškem.

Varuh človekovih pravic RS je član ENOC-a od leta 2002.

Cilj držav, vključenih v ENOC,
je uresničevanje vsebin Konvencije o otrokovih pravicah, osveščanje javnosti o pravicah otrok in dodatna prizadevanja za implementacijo vsebin konvencije v zakonskih ureditvah posameznih držav.

V okviru ENOC-a si članice izmenjujejo podatke, pristope, strategije in rezultate primerjalnih analiz, nudijo pa tudi pomoč posameznim uradom pri oblikovanju oziroma večanju avtonomije v odločanju in delovanju v matični državi.

Članice ENOC-a so avtonomne in

  • nadzorujejo delo vladnih služb, organov in ministrstev
  • preiskujejo kompleksna vprašanja (trgovina z otroki, nasilje)
  • spodbujajo ustrezne raziskave,
  • sodelujejo pri odločitvah, ki vplivajo na pravice in blagostanje otrok.

 

Poročila Varuha na letnih srečanjih ENOC-a (European Network for Ombudspersons for Children)