Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Objava otrokovega profila na facebooku


Pobudnica, mati  osem let starega otroka, se je obrnila na Varuha z vprašanjem, kako lahko zaščiti otroka, ki mu je njegov oče odprl profil na facebooku. Mama se s tem ne strinja. Starša ne živita skupaj in otrok je zaupan v varstvo in vzgojo materi.

Pobudnico smo opozorili na možnost, da se obrne na upravljavca družbenega omrežja Če ta pot ne bi bila učinkovita, bi pobudnica z očetovim otrokom, ob posredovanju centra za socialno delo, lahko skušala doseči sporazum o umiku profila. Nazadnje bi bila mogoče še sodna pot.

Ocenili smo tudi, da bi odprtje spletnega profila s sliko in drugimi osebnimi podatki osemletnega otroka, lahko predstavljalo dejanje, ki bi bilo za otroka večjega pomena. V tem primeru bi prišla v poštev uporaba določbe 113. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki med drugim določa, da roditeljsko pravico izvršujeta starša sporazumno v skladu z otrokovo koristjo. Kadar starša ne živita skupaj in nimata oba varstva in vzgoje otroka, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, oba sporazumno, v skladu z otrokovo koristjo. O vprašanjih dnevnega življenja otroka odloča tisti od staršev, ki ima otroka v varstvu in vzgoji. Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne sporazumeta o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj, odloči o tem na predlog enega ali obeh staršev sodišče v nepravdnem postopku.

Sodišče mora na konkretnih primerih utemeljiti, kaj je vsebina pravne norme. Sodišče lahko presoja, ali takšna odločitev o odprtju spletnega profila predstavlja nekaj, o čemer morata soglasje doseči oba starša, ali lahko morda o tem odloča le tisti, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, oziroma je morda ta odločitev takšna, da jo lahko sprejme tudi samo drugi od staršev. Po mnenju Varuha bi tovrstna odločitev pri takšni starosti otroka (ob povprečni zrelosti) morala biti sprejeta v soglasju obeh staršev (ob predpostavki, da sta oba starša pripravljena izvajati svojo starševsko skrb), saj lahko za otroka predstavlja daljnosežne posledice.

Pobuda ni bila uperjena zoper delo oblastnih organov, zato njene utemeljenosti ni mogoče ocenjevati, se nam pa vprašanje zdi pomembno za zagotavljanje največje koristi in varnosti otrok.
11.0-1/2012

Natisni: