Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajno odločanje o pritožbi zoper odločbo o napredovanju v plačilni razred

Pobudnik je 21. 7. 2008 vložil pobudo, v kateri je navedel, da že od 23. 10. 2007 čaka na odločitev o ugovoru, ki ga je vložil pri Službi za upravljanje s človeškimi viri Ministrstva za obrambo (MO) zoper odločitev o napredovanju v plačilni razred.

MO smo posredovali prošnjo za obrazložitev razlogov za dolgotrajno reševanje zadeve. Poleg pojasnila, da so pri reševanju ugovora nastali zaostanki, smo prejeli še informacijo, da je bilo o ugovoru pobudnika odločeno 11. 8. 2008, torej v desetih dneh po našem posredovanju.

Menimo, da je bil postopek obravnave nerazumno dolg. Po našem posredovanju je bilo o pobudnikovem ugovoru ustrezno odločeno in smo menili, da naše nadaljnje aktivnosti niso potrebne. 4.3-33/2008

Natisni: