Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

, ustvaril/-a VČP

Obravnavali smo pobudo invalidske organizacije zaradi nedostopnosti nekega vladnega organa osebam na invalidskih vozičkih. Organ je njihove navedbe o...

, ustvaril/-a VČP


Že v poročilu za leto 2007 smo predstavili pobudo gluhih gledalcev, ki niso mogli spremljati ključnih informativnih TV-sporedov na RTV Slovenija...

, ustvaril/-a VČP


Obravnavali smo pobudo invalidske organizacije zaradi nedostopnosti nekega vladnega organa osebam na invalidskih vozičkih. Organ je v odgovoru...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica navaja, da so ji kršene pravice z določbo 79. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU), ki določa, da je treba pogoj znanja jezika narodne...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik je Varuha opozoril na šikaniranje in žaljenje njegovega osebnega dostojanstva na zasebnem spletnem forumu. Varuh resda nima pooblastil v...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je opozoril, da mu ne uspe pridobiti kopije dovoljenja MŠŠ, da se v prostorih ene od osnovnih šol dovoli izvajanje konfesionalnega pouka....

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo vznemirjeno opozorilo, da na spletni strani Občine Brezovica v Novicah iz občinske stavbe župan bralce spodbuja, naj bi v »konkurenci« med...

, ustvaril/-a VČP

Že v lanskem letnem poročilu smo izpostavili pomisleke ob vprašanju nalaganja bremen stroškov arheološke raziskave investitorju. Ustava sicer varstvo...

, ustvaril/-a VČP

Seznanjeni smo bili z ravnanjem vodstva banke, ki je zaposlene v dopisu, poslanem po elektronski pošti, seznanila z novim režimom oziroma delovnimi...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica nas je opozorila na preizkus usposobljenosti za opravljanje del v ugledni državni ustanovi, na katerem je bila udeležba prostovoljna....