Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Seznam evidenčnih naročil za leto 2019

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 in katerih vrednost je enaka ali višja od 10.000,00 EUR brez DDV in nižja od mejnih vrednosti, ki so določene v prvem odstavku 21. člena ZJN-3 in od katerih dalje je treba izvesti postopek javnega naročanja, kot ga določa zakon.

Seznam evidenčnih naročil za leto 2019

Natisni:

Na podlagi tretjega odstavka 20. člena ter prvega in tretjega odstavka 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih...

Več

Varuh človekovih pravic skladno s tretjim odstavkom 21. člena ZJN-3 objavlja seznam evidenčnih naročil, ki jih je na splošnem področju oddal od 1....

Več