Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude in širša vprašanja

Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) je že leta 2008, v okviru izvajanja nalog in pooblastil državnega preventivnega mehanizma (DPM) na...

Ob obisku Doma starejših občanov Polde Eberl Izlake (Dom) v okviru nalog državnega preventivnega mehanizma smo bili seznanjeni, da Okrajno sodišče v...