Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

DPM zadovoljen z uresničevanjem priporočil v domu Danice Vogrinec

Člana Državnega preventivnega mehanizma (DPM), svetovalec Varuha mag. Jure Markič in predstavnik nevladne organizacije Humanitarno društvo Pravo za vse David Borlinič Gačnik, sta 27. 12. 2018 opravila kontrolni obisk Doma Danice Vogrinec v Mariboru.

Preverila sta upoštevanje 18 priporočil, ki jih DPM podal ob svojem prejšnjem obisku leta 2016. Ugotovila sta lahko, da je Dom v realizacijo priporočil vložil veliko truda in tako z upoštevanjem priporočil DPM še izboljšal bivalne pogoje stanovalcev, pa tudi njihovo obravnavo s strani zaposlenih.

Nekaj priporočil sicer (še) ni uspel uresničiti, razlogi pa so predvsem sistemske narave (potrebna sprememba Zakona o duševnem zdravju, prenova varovanih oddelkov in načrti za odpiranje novih enot Doma v prihodnosti).

Natisni: