Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Čeprav sam obstoj ogroženosti zdravja posameznika ni izrecno naveden med razlogi, na podlagi katerih se prekinitev prestajanja kazni lahko dopusti po...

Več

Pobudnik je v pismu Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) izpostavil, da je sodišče z začasno odredbo o ureditvi stikov, ki jo je izdalo pred enim...

Kršitelj: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob
Kršitev: 56. člen Ustave RS - Pravice otrok
Priporočilo: Kadrovske težave praviloma ne smejo biti izgovor ali celo opravičilo za ne izvedbo prevoza oziroma spremljanje obsojenca v različnih situacijah, ki so zanj bistvenega (življenjskega) pomena. Če namreč država nekomu odvzame prostost, mora biti tudi pripravljena na situacije, kot je izpostavljena.
Povzetek:

Ustava RS v drugem odstavku 19. člena določa, da mora biti vsakdo, ki mu je odvzeta prostost, med drugim takoj poučen, da je pristojni organ na...

Več

Posebni varovalni ukrep se skladno z 29. členom ZDZdr uporabi le izjemoma in lahko traja le toliko časa, kolikor je nujno potrebno glede na razlog...

Več
Povzetek:

Varuh menil, da zaprte osebe ne smejo biti žrtve nepotrebnih posegov v zasebnost zaradi nezmožnosti zagotavljanja popolne ločenosti med posameznimi...

Več
Povzetek:

 

Policijsko pridržanje sme po določbah ZKP trajati le nujno potreben čas, vendar največ 48 ur. Po preteku tega roka mora policist pridržano osebo...

Več
Povzetek:

V primeru zatrjevanja nastanka poškodb v času, ko je oseba pod oblastjo države in zato v ranljivem položaju, je dokazno breme na njeni strani, da poda...

Več
Povzetek:

Za odvzem prostosti, ki mora biti s strani policistov ustrezno evidentiran, se šteje vsaka omejitev prostosti, ki pomeni prisilno zadržanje. Na...

Več