Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pisala pobudnica, zaposlena v Eko skladu, Slovenskem okoljskem javnem skladu. Navajala je, da je po odločbi...

Več
Kršitelj: EKO sklad - Slovenski okoljski javni sklad
Kršitev: 52. člen Ustave RS - Pravice invalidov
Priporočilo: Delodajalci morajo pri načrtovanju zaposlovanja in zaposlovanju invalidov upoštevajo Kodeks MOD tako, da zagotavljajo enake možnosti invalidov, njihovo zaposlovanje in ohranitev njihove zaposlitve. Zato smo priporočili prilagoditev delovnega mesta.

 

Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovila pobudo pobudnica, ki je bila dvajset let zaposlena v glasbeni šoli za določen čas, in sicer na...

Več


V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje...

Več


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo osebe, ki je navajala neutemeljeno zavlačevanje sodnega postopka, ki pred delovnim...

Več

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel več pobud javnih uslužbencev, ki jih je prizadela omejitev števila dni letnega dopusta, ki jo je prinesel...

Več


Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je naslovil pobudo javni uslužbenec, ki se mu je na podlagi 168. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ...

Več
, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, ki je zaposlen v Slovenski vojski, se trenutno šola v Šoli za častnike. Navaja, da v času šolanja za vse udeležence velja obvezna prisotnost...

Več
, ustvaril/-a VČP

Na Varuha so se obrnili starši dvanajstletnega dečka, ki je umrl v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana), po tem ko je bil tja...

Več