Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Direktor manjšega podjetja je izrazil nezadovoljstvo nad stališčem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino,...

Več
Povzetek:

Varuh ugotavlja, da je bila ureditev začasnega denarnega nadomestila iz 61.a člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in...

Več
Povzetek:

Vlada neučinkovito rešuje problematiko stalno naraščajočih zaostankov pri obravnavi pritožb na MDDSZEM. Kljub opozorilom Varuha se nekritično...

Več
Povzetek:

IRSD je konkretni inšpekcijski postopek vodil neučinkovito, predvsem zaradi nestopnjevanja pritiska na delodajalca, kljub njegovemu evidentnemu...

Več


Pobudnik nas je opozoril na odločitev centra za socialno delo (Center), ki je pri odločanju o pravicah iz javnih sredstev prihodke pomorščaka...


Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh) je na podlagi medijskih objav o kršenju pravic iz delovnega razmerja delavcem...

Varuh je obravnaval več pobud, ki se nanašajo na nepravilnosti pri delovanju invalidskih podjetij. Ker smo zaznali porast števila prijav zoper...


Na Varuha človekovih pravic (Varuh) se je obrnil pobudnik, ki je na Inšpektorat RS za delo (IRSD) podal prijavo zoper svojega delodajalca, invalidsko...