Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Na Varuhovo pobudo se je policija opravičila pobudniku zaradi napake pri poročanju medijem

Pobudnik se je pritožil, da je policija sredstvom javnega obveščanja sporočila podatke tako, da so ga sovaščani v objavljenih člankih lahko prepoznali kot storilca kaznivega dejanja, za katerega pa pozneje ni bil uveden kazenski postopek. Še zlasti je izpostavil, da je policija v obvestilo za medije neresnično navedla, »da so pri delu v nasadu zalotili 55-letnega domačina, zoper katerega bodo podali kazensko ovadbo«.

Na policijski postaji Idrija smo opravili pregled spisa zadeve pobudnika. Na tej podlagi smo Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) opozorili, da dokumentacija v spisu pobudnika po našem mnenju ne daje podlage za sporočilo, da sta policista pobudnika zalotila pri delu v nasadu konoplje, saj se je v dokumentaciji pojavljal le zapis, da je bil pobudnik zaloten ob nasadu, kar je nedvomno pomembna razlika pri predstavitvi dogodka. Zato smo zahtevali kopijo sporočila, ki ga je policija v tej zadevi posredovala sredstvom javnega obveščanja, in pojasnilo osnove za zapis, da je bil pobudnik zaloten pri delu v nasadu konoplje, čeprav so zbrani podatki kazali drugače.

Na našo poizvedbo je MNZ pojasnilo, da je iz vsebine zbranih obvestil in dokumenta o evidentiranju kaznivega dejanja, ki ga policija sestavi ob zaznavi kaznivega dejanja, razvidno, da je bil pobudnik zaloten ob nasadu konoplje. Zato se je strinjalo z Varuhovim opozorilom, da ni bilo razloga za zapis, da je bil pobudnik zaloten pri delu v nasadu. Zaradi ugotovljene nepravilnosti pri obveščanju medijev smo MNZ v dodatnem posredovanju zaprosili še za podatek, ali je pobudnik zaradi napačnega sporočila medijem prejel njihovo opravičilo. MNZ je sporočilo, da je Policijska uprava Nova Gorica pobudniku zaradi neljube napake posredovala pisno opravičilo.

Napaka policijie pri obveščanju sredstev javnega obveščanja je bila v tem primeru ugotovljena zaradi našega posredovanja. Pobudo smo zato ocenili kot utemeljeno. Pričakujemo, da je pobudnik s prejetim pisnim opravičilo dobil vsaj delno zadoščenje in da v prihodnje takšnih nepravilnosti ne bo več. 6.1-29/2009

Natisni: