Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Plačilni nalog namesto pisne odločbe o prekršku

Policijska postaja (PP) Ljubljana Vič je pobudniku izdala plačilni nalog zaradi kršitve četrte točke prvega odstavka 11. člena Zakona o prekrških zoper javni red in mir. V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je pobudnik opozoril na nepravilnosti pri izdaji plačilnega naloga, zlasti na čas, ko naj bi storil očitani prekršek in ko so bili policisti obveščeni o storjenem prekršku. Zatrjeval je, da policisti očitane kršitve niso sami ugotovili in da mu ni bilo omogočeno podati izjave o očitanem prekršku oziroma predlagati dokazov v svojo korist. Na pritožbo, ki jo je podal v zvezi s tem, je prejel odgovor PP Ljubljana Vič s pojasnilom, da mu pravice ali svoboščine niso bile kršene, saj je bil postopek izveden po Zakonu o prekršku.

Ker je bilo mogoče že na podlagi podatkov, ki nam jih je posredoval pobudnik, ugotoviti, da policisti očitanega prekrška niso sami neposredno zaznali, smo Ministrstvo za notranje zadeve (MNZ) zaprosili za pojasnitev navedb pobudnika, zlasti pojasnitev pravne podlage za izdajo plačilnega naloga.

MNZ je potrdilo, da policisti PP Ljubljana Vič domnevnega prekrška niso neposredno zaznali niti ugotovili s tehničnimi sredstvi, saj jim je oškodovanka dejanje prijavila naslednji dan po domnevni storitvi prekrška. Menilo je, da bi zato morala PP Ljubljana Vič po tem, ko ji je Okrajno sodišče v Ljubljani vrnilo zadevo v pristojno odločanje, kršitelju izdati pisno odločbo v hitrem postopku po določilih 56. člena Zakona o prekrških. Storjeno napako bi morala PP Ljubljana Vič zaznati po vloženi zahtevi za sodno varstvo pobudnika in takrat plačilni nalog odpraviti ter o zadevi odločiti z odločbo. Ker PP Ljubljana Vič napake ni ugotovila, je zahtevo za sodno varstvo odstopila v pristojno odločanje Okrajnemu sodišču v Ljubljani, ki o zadevi v času njene obravnave pri Varuhu še ni odločilo. MNZ je zato Policijsko upravo Ljubljana opozorilo na ugotovljene napake in nepravilnosti pri vodenju postopka.

Zoper plačilni nalog se lahko vloži zahteva za sodno varstvo, s čimer si kršitelj zagotovi presojo pravilnosti in zakonitosti izdanega plačilnega naloga. Kljub temu je bil pobudnik zaradi takšnega postopka PP Ljubljana Vič prikrajšan za pravice, ki jih Zakon o prekrških določa v primeru, ko se o prekrških odloča po hitrem postopku, zlasti pa za možnost izjaviti se o prekršku in biti poučen o pravicah iz drugega odstavka 55. člena Zakona o prekrških. Glede na fazo postopka, v kateri je bila zadeva pobudnika, drugih ukrepov nismo sprejeli. 6.1-101/2007

Natisni: