Varuh človekovih pravic

Varuh

ČP

Promocijska gradiva

Promocija institucije Varuh človekovih pravic RS (Varuh), njenega poslanstva, dela, projektov in drugih aktivnosti je bistvena, saj poznavanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin in poznavanje dela Varuha omogoča prve korake k uveljavljanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 

Varuh svoje delo promovira na različne načine, z odnosi, skozi različene komunkacijske kanale in s pomočjo komunikacijskih sredstev.

Na teh straneh je le nekaj gradiv, ki so lahko v pomoč k večjemu razumevanju institucije, pa tudi človekovih pravic in temeljnih svooščin.