Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Elektronska oblika formularja

Pobuda Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije

V skladu z Zakonom o varuhu človekovih pravic morajo biti vse pobude, naslovljene na varuha, podpisane in označene z osebnimi podatki pobudnika ter vsebovati okoliščine, dejstva in dokaze, na katerih temelji pobuda za začetek postopka. Pobudo je mogoče poslati tudi s pomočjo elektronske oblike formularja, vendar pa vas bodo zaradi tehničnih ovir, ki onemogočajo verodostojen podpis pobudnika, strokovni sodelavci pozvali, da pobudo podpišete oz. da jo s svojim podpisom pošljete po klasični pošti na naslov Varuha.