Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina v Državnem svetu RS predstavil poročili institucije Varuha in DPM za leto 2020

Državni svet Republike Slovenije je danes, 13. oktobra 2021, obravnaval 26. letno poročilo Varuha človekovih pravic in poročilo o izvajanju nalog Državnega preventivnega mehanizma za leto 2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je na seji izpostavil, da je dogajanje v času pandemije samo še bolj utrdilo njegovo prepričanje, kako zelo pomembne so za delovanje demokratične države in družbe v sistemu zavor in ravnovesij neodvisne državne institucije, ki so zunaj tradicionalnih treh vej oblasti. »Lanskoletna odločba Ustavnega sodišča o zagotavljanju finančne avtonomije Državnega sveta, Ustavnega sodišča, Varuha človekovih pravic in Računskega sodišča v zvezi z nekaterimi določbami Zakona o javnih financah, je izrednega pomena. Pristojne pozivam, da v roku sprejmejo ustrezne rešitve,« je povedal varuh. Po njegovem mnenju je zaskrbljujoče, da se število neizvršenih sodb Ustavnega sodišča povečuje.

Varuh je poudaril, da se o človekovih pravicah ne bi smeli pogajati, saj ne gre za merjenje moči med Varuhom in drugimi organi. »Nesprejemljivo je, da vlada v odzivnem poročilu zavrača kar 11 naših priporočil, ki se večinoma nanašajo na ranljive skupine. Poleg tega je tudi uresničevaje številnih drugih naših priporočil, ki jih vlada sicer sprejema, prepočasno. Premiki so nujni, tudi če to zahteva večje sistemske oziroma miselne spremembe,« je poudaril Svetina.

Kljub pozivom Varuha človekovih pravic tudi lansko leto ni prineslo nobenega napredka glede zakonodajne ureditve na področju psihoterapije. »Že več let so prižgani vsi alarmi, zato je absurdno, da Ministrstvo za zdravje v odzivnem poročilu piše, da to v tem času ni njihova prioriteta. Pri Varuhu bomo še naprej vztrajali, da je treba to področje čim prej urediti,« je bil kritičen varuh.

Na področju zaposlovanja Varuh človekovih pravic ponovno opozarja, da je prekarizacija dela sistemski problem, ki terja večplastno obravnavo, saj delavce sili v negotove in nepredvidljive pogoje dela s pomanjkljivo socialno varnostjo. »Pristojno ministrstvo ponovno pozivamo, da zakonsko opredeli prekarnost, prepove prekarna razmerja, hkrati pa predpiše tudi sankcije za kršitelje te prepovedi,« je izpostavil Svetina.

Varuh človekovih pravic je predstavil tudi poročilo Državnega preventivnega mehanizma za lani, ki je v letu 2020 obiskal 51 krajev odvzema prostosti in opravil dve spremljanji vračanja tujcev. V posebnih socialnovarstvenih zavodih je opravil tematske obiske, predvsem glede prezasedenosti varovanih oddelkov. »Nevzdržne razmere na teh oddelkih, ki trajajo že več kot deset let, lahko nedvomno opredelimo kot grdo ravnanje s stanovalci, za kar je odgovorna država,« je ob predstavitvi poročila DPM še povedal varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

 

Natisni: