Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: »Nadzor nad delom policije je pomemben zaradi preprečevanja njene samovolje in za zaščito človekovih pravic«

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Ivan Šelih, ki je pri Varuhu med drugim zadolžen za nadzor nad delom policije, sta se danes, 15. aprila 2021, udeležila spletnega dogodka z naslovom Nadzor nad policijo – stanje in izzivi, ki ga je organizirala Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru.

Institucija Varuha človekovih pravic je poleg vlade in državnega zbora, pravosodnih organov, nevladnih organizacij ter drugih ena izmed tistih deležnikov, ki prispeva k neodvisni presoji dela policije. »Zagotovo je policija ena najbolj nadzorovanih institucij v Sloveniji. Ima široka pooblastila, ki bi lahko bila v določenih situacijah vir skušnjav. Nenehen nadzor nad njenim delom je zato pomemben zaradi preprečevanja morebitne samovolje, ki lahko privede do kršenja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pa tudi zaradi izboljšanja izvajanja policijskih postopkov,« je poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Namestnik Ivan Šelih je podrobneje predstavil nadzor nad delom policije s strani Varuha človekovih pravic, govoril je tudi o izzivih in morebitnih potrebah po spremembah, ki so potrebne na področju zunanjega nadzora. »Priporočamo, da pristojno ministrstvo še naprej skrbi za celovito spremljanje in nadzor nad reševanjem pritožb zoper delo policistov, še posebno pomiritvenih postopkov, Policija pa naj dosledno upošteva predloge ukrepov za izboljšanje policijskih praks,« je med drugim povedal Ivan Šelih.

Zakonsko urejena  policijska  pooblastila namreč posegajo  v  človekove  pravice  in  svoboščine,  zato morajo  biti  določena in nedvoumna. Je pa dejstvo, da so še tako jasna zakonska določila, podzakonski predpisi ali interna navodila težko 100-odstotno jamstvo, da bo policistka ali policist pri stiku s posameznikom na terenu vedno ravnala oziroma ravnal popolnoma pravilno oziroma korektno. »Prav na področju izvrševanja pooblastil, ki neposredno posegajo v tradicionalne in temeljne človekove pravice, je zato pomembno, da ima posameznik možnost tudi s pritožbo doseči obravnavo njegovega primera. Pri Varuhu zato ljudi, ki se obračajo na nas, spodbujamo, naj zoper delo policistov uporabijo pritožbeno pot po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije. Prav je namreč, da se prizadeta oseba s pritožbo najprej obrne na pritožbeni organ v sistemu, v katerem se je zatrjevana nepravilnost zgodila. Postopek v posameznih zadevah pa pri nas začnemo, če ta pritožbena možnost ne izpolni pritožnikovih pričakovanj,« je pojasnil varuh.

Varuh človekovih pravic sicer v letnih poročilih že leta kritično obravnava postopek reševanja pritožb posameznikov, ki menijo, da so jim bile s policistovim dejanjem ali opustitvijo dejanja kršene pravice ali svoboščine. »Rdeča nit naših priporočil se nanaša na krepitev prizadevanj za vzpostavitev sistemsko močnejšega in bolj koherentnega sistema reševanja pritožb, ki se nanašajo na delo državnih organov z represivnimi pooblastili, tudi z vključitvijo zunanje strokovne javnosti. Zadovoljen sem, da se ministrstvo za notranje zadeve in policija aktivno odzivata na naša priporočila, saj so lahko naše ugotovitve iz pritožb odlično vodilo za izboljšanje policijskega dela ter ugotavljanje oziroma odpravo vzrokov za pritožbe,« je še povedal varuh človekovih pravic.

Natisni: