Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Bo delo državnih preventivnih mehanizmov pod dodatnim nadzorom?

Namestnik varuhinje Ivan Šelih se je v času od 13. do 14. 2. 2017 v glavnem mestu Francije Parizu na povabilo Sveta Evrope udeležil sestanka novo nastale organizacije z imenom Observatory of national preventive mechanisms against torture set up pursuant to the Optional Protocol to the Convention against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or Punishment (NPM Observatory).

Udeleženci so se lahko podrobneje seznanili z namenom ustanovitve NPM Observatory-ija, ki je preverjanje kako posamezni DPM izvršujejo svoje naloge in pooblastila iz Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Opcijski protokol) in če je treba, ponudijo nasvete z namenom izboljšanja njihove učinkovitosti. Seznanili so se tudi s predvidenimi metodami dela NPM Observatory-ija in kriteriji, ki jih bo uporabljal pri preverjanju dela DPM.

Ob načelni podpori pri ustanovitvi NPM Observatory-ija pa med DPM, zlasti tam, kjer so te naloge in pooblastila zaupana ombudsmanom, še naprej ostajajo nekateri zadržki o dopustnosti ocenjevanja dela ombudsmana, saj mora biti ta pri svojem delu samostojen in neodvisen (več o tem tukaj), pa tudi pomisleki o ustreznosti za morebitno prisotnost posameznih članov NPM Observatory-ija pri obiskih DPM v zaprtih ustanovah, varovanju zaupnosti in drugih situacijah.

Tudi Varuh človekovih pravic RS je pozdravil namero vzpostavitve neodvisnega spremljanja DPM saj meni, da gre za zanimivo pobudo, ki ima namen krepiti učinkovitost delovanja obstoječih NPM. Menimo tudi, da bo nadaljnji razvoj te pobude prinesel odgovore na nekatera (za sedaj) še odprta vprašanja. Prepričani smo, da bi bila za njen uspeh nujno podana podpora pododbora za preprečevanje mučenja (SPT) oziroma njegovo sodelovanje, ne nazadnje zaradi njegovih nalog in pooblastil v razmerju do DPM, ki so določene v 11. členu Opcijskega protokola.

Sestanka so se poleg članov NPM Observatory-ija udeležili še predstavniki državnih preventivnih mehanizmov (DPM) iz Albanije, Hrvaške, Češke, Nemčije, Italije, Srbije in Velike Britanije.

Natisni: