Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nedokončani izzivi pri skrbi za pravice žensk

Nesprejemljive so vse oblike nasilja nad ženskami. Opozorilo na spregledane ranljive skupine. Poziv odločevalcem naj vzpostavijo platforme, ki zagotavljajo uresničevanje pravic žensk.


Varuh človekovih pravic Peter Svetina ob svetovnem dnevu Združenih narodov za pravice žensk opozarja na nedokončane izzive pri skrbi za pravice žensk.

Družbeni napredek se kaže v skrbi za najranljivejše. Med njimi so še vedno starejše ženske, upokojenke, tudi takšne z invalidnostmi, ki so nemalokrat žrtve revščine, osame pa tudi nasilja. Spregledane so matere, ki skrbijo za otroke s posebnimi potrebami in tiste, ki za otroke skrbijo same. Breme skrbi jim je nujno olajšati z ustreznimi ukrepi in strategijami za njihovo izvajanje. Zelo ranljive so tudi ženske, ki prihajajo k nam ali mimo nas gredo drugam in so vse prehitro plen trgovcev z belim blagom in podvržene različnim oblikam zlorab. Predsodkom in stereotipom so lahko podvržene pripadnice različnih etničnih skupnosti ali veroizpovedi.

Nesprejemljive so vse oblike nasilja nad ženskami; od ekonomskega do psihičnega, fizičnega in spolnega, od nadlegovanja, ki posega v dostojanstvo žensk, do prisilnih porok, ki so kaznive. Pri postavljanju meja do neželenih oblik ravnanja ali kršenja pravic ženskam ima pomembno vlogo ozaveščanje, opolnomočanje in izobraževanje.

Varuh apelira na odločevalce, da pri uresničevanju vizije razvoja družbe vzpostavljajo platforme, ki bi omogočale tudi inovativne pristope pri uresničevanju pravic žensk in zagotavljanju enakosti spolov. Nove tehnologije lahko omogočajo razbremenitev delovnih procesov, v katerih nastopajo ženske, in oblikujejo družinam prijazna okolja. Letošnje geslo Združenih narodov ob tem dnevu Mislimo na enakost, gradimo pametno, ustvarjamo za spremembe se osredotoča prav na pomen inovativnih načinov, s katerimi je mogoče povečati enakost med spoloma in opolnomočiti ženske zlasti v sociali pri dostopu do javnih storitev in pri trajnostni infrastrukturi. Podatki na primer kažejo, da so delovne migracije žensk na delovna mesta še vedno množične, kljub razvoju tehnologij, ki omogočajo inovativne pristope k delu.

Kljub povprečno višji izobrazbi v primerjavi s prednicami in tudi v odnosu do moških, so razlike v dohodku med spoloma na primerljivih delovnih mestih v naši družbi še prisotne. Nujno je odpravljati strukturne neenakosti med ženskami in moškimi, da bodo posamezni ukrepi v podporo ženskam obrodili sadove. K integraciji načela enakosti spolov smo se v Sloveniji zavezali s pravnimi in političnimi instrumenti na nacionalni in EU ravni.

Varuh poziva vse družbene akterje, da storijo kar največ za  ohranitev kakovosti  storitev in dostopnosti javnih zdravstvenih, socialnovarstvenih, vzgojno izobraževalnih in drugih služb, ki pomembno prispevajo k zagotavljanju enakih možnosti žensk in moških v družbi. Že dosežene ravni varovanja človekovih pravic pa ne gre zmanjševati za nobeno ceno. Treba si je kvečjemu prizadevati, da svoje pravice dobijo prav vse skupine prebivalstva.

Natisni: