Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Zagovorniki otrok na posvetu o razvojnih potrebah in izzivih otrok v različnih starostnih obdobjih


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v petek in soboto, 28. in 29. septembra, na Brdu pri Kranju organiziral redni letni dvodnevni strokovni posvet za udeležence zagovorništva otrok. Že drugega strokovnega srečanja v tem letu se je udeležilo preko 50 zagovornic in zagovornikov iz vseh sedmih območij, njihove območne koordinatorke in koordinatorji, nekateri supervizorji zagovornikov otrok in predstavniki Varuha.

Letošnji posvet je bil prvi po tem, ko je bil septembra lani dopolnjen Zakon o varuhu človekovih pravic, ki je zagovorništvo otrok uredil kot posebno nalogo Varuha. Prej desetletni projekt Zagovornik – glas otroka je tako dobil zakonski okvir in ena od določb zakona je tudi, da Varuh zagotavlja redno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagovornikov. Že v času projekta so bila redna strokovna izpopolnjevanja ena od prioritetnih nalog in v tem pogledu sprejetje zakona ne prinaša sprememb.

Osrednja tema letošnjega posveta so bile Razvojne potrebe in izzivi otrok v različnih starostnih obdobjih. Udeležence posveta sta v petek popoldan najprej nagovorila varuhinja Vlasta Nussdorfer in njen namestnik ter vodja zagovorništva otrok Tone Dolčič, temu pa je sledilo predavanje dr. Tristana Riglerja, kliničnega psihologa in stalnega sodnega izvedenca za psihologijo, s katerim so udeleženci strokovnega posveta obnovili znanje o razvojnih in kognitivnih vidikih otrok v obdobju  od vstopa v šolo do adolescence ter v času adolescence.

Drugi dan posveta so udeleženci zagovorništva analizirali primere zagovorništva, pri čemer so dali poudarek zagovorništvu najstnikov ter majhnih otrok, predstavniki Varuha pa so udeležencem predstavili tudi, kako poteka obravnava pobud za postavitev zagovornika pri Varuhu.
Odzivi udeležencev na posvet kot celoto so zelo dobri. Varuh že načrtuje nova izobraževanja za zagovornike otrok spomladi in jeseni prihodnje leto. 

Natisni: