Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh o referendumski zavrnitvi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih

Referendumska zavrnitev, marca 2015 sprejete novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) nedvomno legitimen izraz volje volivcev do vprašanj, povezanih z novo definicijo zakonske zveze.

Ob tem Varuh ponovno izraža prepričanje, da je bil zakon, čeprav bi bile možne tudi manj kontroverzne zakonske rešitve, vendarle poskus odpravljanja diskriminacije oseb na podlagi spolne usmerjenosti, ki je ena od osebnih okoliščin, zaradi katerih v skladu z ustavo ni dopustno različno obravnavanje. To predvideva tudi 14. Protokol h Konvenciji Sveta Evrope o človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, ki zagotavlja uživanje vseh pravic, določenih z zakonom, vsem ljudem brez razlikovanja in ne glede na osebne okoliščine.

Varuh je kljub referendumski zavrnitvi novele zakona, ki bi odpravila različno obravnavanje različnih družinskih in partnerskih skupnosti, ki so že med nami, prepričan, da je prihodnost slovenske družbe vključujoča družba, ki bo zmogla tudi na zakonski ravni zagotoviti pravice in svoboščine vsem, ne glede na njihove osebne okoliščine.

Varuh bo v sodelovanju z nevladnimi organizacijami preučil potrebe in možnosti za vložitev zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov, ki ne omogočajo enakih pravic oseb v partnerskih skupnostih.

Natisni: