Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh: Slovenija naj odpravi kršitev 17. člena Evropske socialne listine

Varuh človekovih pravic RS je bil danes, 27. 5. 2015, obveščen, da je Evropski odbor za socialne pravice Sveta Evrope odločil, da Republika Slovenija krši 17. člen Evropske socialne listine, ker še ni prepovedala telesnega kaznovanja otrok.

Varuh ponovno opozarja, da je treba to vprašanje čim prej zakonsko urediti, bodisi z dopolnitvijo zakona o preprečevanju nasilja v družini, bodisi v novem družinskem zakoniku.

Natisni: