Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Redno delovno srečanje z URSIKS-om znova v vzdušju sodelovanja

Namestnik varuhinje Ivan Šelih, svetovalca pri Varuhu Miha Horvat in Robert Gačnik so se v prostorih Varuha človekovih pravic RS v ponedeljek, 7. 9. 2015, sestali z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij g. Jožetom Podržajem. Sestanka sta se udeležili tudi ga. Tadeja Glavica, sekretarka, in ga. Lucija Božikov, vodja oddelka za vzgojo.

Iskali so možnosti in načine, kako o ugotovitvah iz obiskov državnega preventivnega mehanizma v zavodih za prestajanje kazni zapora seznaniti tudi zaprte osebe. Dogovorili so se, da bo (krajše) poročilo o obisku, ki ga Varuh pripravi po vsakem obisku, odslej na voljo tudi v zavodskih knjižnicah in drugih mestih, ki so dostopna zaprtim osebam. Govorili so tudi o poteh nadaljnjega sodelovanja pri obravnavi pobud zaprtih oseb in o nekaterih odprtih vprašanjih izvrševanja kazenskih sankcij.

Natisni: