Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuhinja obsoja vsakršno nasilje nad otroki in medvrstniško nasilje

Varuh človekovih pravic RS je v zvezi z nasiljem nad učencem osnovne šole Deskle prejel pobude, v katerih pobudniki izražajo ogorčenje nad nasiljem, ki se dogaja v šolah ter pozivajo varuhinjo k odločnejšemu ukrepanju.

Varuhinja Vlasta Nussdorfer je že večkrat, nazadnje 22. decembra 2014, odločno obsodila vse oblike nasilja, tudi dogodek v Desklah. Takrat je izjavila:

"Varuh meni, da je incident, ki se je zgodil v šoli, obsojanja vreden in terja skrben in odgovoren premislek predstavnikov in drugih strokovnih delavcev šole, predvsem pa staršev otrok, ki so bili vpleteni."

Varuh je v zvezi s tem dogodkom že posredoval poizvedbe na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Inšpektoratu RS za šolstvo in šport. 

Po prejetju vseh informacij bo Varuh proučil, ali so vse institucije v tem primeru ukrepale v skladu s svojimi pristojnostmi. O ugotovitvah bo Varuh obvestil javnost.

Natisni: