Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina v luči mednarodnega dneva o uresničevanju pravic gluhih in naglušnih

Svetovna zveza gluhih je leta 1959 tretjo soboto v septembru izbrala za mednarodni dan gluhih. Z namenom seznaniti se z odprtimi vprašanji, s katerimi se srečujejo gluhi in naglušni, je varuh človekovih pravic Peter Svetina 23. septembra 2021 predstavnike Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije povabil na delovno srečanje. Govorili so o razvoju znakovnega jezika, o dostopnosti institucij in pripomočkov, o vključevanju skupnosti in skrbi za njihove potrebe.

Mladen Veršič, predsednik ZDGNS, se je varuhu uvodoma zahvalil za njegova prizadevanja za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. »Vpis znakovnega jezika v ustavo je le prvi korak k polnem uresničevanju pravic na tem področju. Nujno je pripraviti podzakonske akte, na kar bomo pri Varuhu pristojne posebej opozorili, sicer je sama pravica izvotljena,« je dejal varuh. Institucija Varuha vseskozi opozarja na nujnost rednega zagotavljanja informacij in izobraževanja v znakovnem jeziku, kar zvišuje izobrazbeno strukturo, veča zaposlitvene možnosti in izboljšuje socialno-ekonomski status gluhih in naglušnih.

Predstavniki zveze društev so prepričani, da je za napredek na področju izobraževanja nujen tudi razvoj znakovnega jezika. »Trenutno slovenski znakovni jezik šteje 20.000 kretenj. Za specifična področja izobraževanja, na primer študij kemije, bi ga bilo treba še dodatno razviti in dodatno usposobiti tolmače,« menijo predstavniki ZDGNS.

Varuha Svetino so opozorili še na problematiko starejših gluhih in naglušnih in na nujen razvoj dnevnih centrov, kjer se lahko te osebe srečujejo in družijo; eden takšnih v Ljubljani že obstaja. Varuh je poudaril, da je treba ljudem tudi po upokojitvi zagotoviti dostojno življenje, ne glede na dohodek, ki so ga dosegli v aktivnem delovnem obdobju. »Nihče ne sme pristati pod pragom revščine«, je jasen varuh. Vzpostavitev dnevnega centra za gluhe in naglušne je pozdravil. "Če kdaj, potem smo v teh epidemičnih časih dojeli, kako pomemben je živ stik s sočlovekom."

Osebe z gluhoto so zelo ranljiva skupina prebivalstva že v običajnih razmerah, v obdobju soočenja z novim koronavirusom pa je bilo zanje še težje. Varuh Svetina je goste med drugim seznanil s skrbjo institucije, ki jo vodi, za njihove pravice med epidemijo. Varuh je vlado opozoril, da je treba gluhe in naglušne zaradi specifičnih potreb izvzeti iz ukrepov, povezanih z nošenjem mask, saj te otežujejo sporazumevanje. Odgovorne pa je tudi pozval, naj poskrbijo za dostopnost dnevno pomembnih informacij o epidemiji v obliki, ki je primerna za ranljive skupine ljudi.

Gluhi in naglušni obžalujejo, da so pri pripravi večjih kulturnih in družabnih prireditev še zmerom pozabljeni in da morajo za ustrezno seznanitev z vsebino takšnih prireditev poskrbeti sami na primer s pomočjo tolmačev. Varuh pa kot nesprejemljivo ocenjuje tudi manko ustreznih tehnologij, ki bi televizijske vsebine lahko približal gluhim in naglušnim, nekatere premike pa je vendarle mogoče zaznati, so upanje izrazili predstavniki ZDGNS.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije se zavzema tudi, da bi bila nekateri deli sodišč in drugih javnih institucij opremljeni z indukcijsko zanko in napravami za podnaslavljanje, da lahko gluhi in naglušni polno sodelujejo v postopkih. Podobno pobudo so naslovili na nekatere domove za starejše, saj bi bila z uvedbo indukcijskih zank omogočena boljša socialna vključenost te skupine prebivalcev med ostale stanujoče. Varuh je gluhim in naglušnim obljubil pomoč pri njihovih prizadevanjih. »Verjamem, da lahko v sodelovanju in s skupnimi močmi premaknemo še tiste ovire, ki so na poti,« je varuh človekovih pravic Peter Svetina poudaril ob zaključku srečanja.

Natisni:

Sorodne novice

- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
12.11.2020

Varuh človekovih pravic Peter Svetina se je v tem tednu srečal z generalnim direktorjem Radiotelevizije Slovenija (RTV) Igorjem Kaduncem, direktorjem...

Več
- Otroci s posebnimi potrebami
23.10.2020

Uporaba zaščitnih obraznih mask za osebe z motnjami v razvoju, prizadetostjo ali drugimi specifičnimi zdravstvenimi stanji, ki bi lahko ovirala...

Več
- Enake možnosti invalidov in oseb s posebnimi potrebami
09.10.2020

Izjema od splošne zapovedi uporabe mask predstavlja primerno in potrebno prilagoditev, da se osebam z izgubo sluha omogoči uresničevanja njihovih...

Več