Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Odziv Varuha v zvezi z novelo Zakona o tujcih

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) v zvezi s spremembami in dopolnitvami Zakona o tujcih pojasnjuje, da z uradno verzijo osnutka novele ni bil nikoli seznanjen s strani pristojnih organov, temveč ga je prejel od nevladnih organizacij. Nanj je Varuh podal svoje pripombe 20. 10. 2016, Ministrstvo za notranje zadeve pa se je nanj odzvalo z dopisom z dne 4. 11. 2016, navajajoč pri tem, da bo pripombe preučilo in jih skušalo smiselno upoštevati ter da nam bo posredovalo končno verzijo predloga novele. To se do danes ni zgodilo.

Na načelni ravni sicer lahko rečemo, da bi moral biti zakon skladen z mednarodnimi standardi varovanja pravic beguncev, ukrepi organov pa bi morali biti dorečeni tako, da do kršenja pravic ljudi ne bo prihajalo. V primeru, da bi se to dogajalo, bo Varuh ukrepal skladno s svojimi pristojnostmi.

Glede morebitne vložitve zahteve za oceno ustavnosti zakona pa želimo predvsem pripomniti, da mora biti slednji najprej sploh sprejet.

Natisni: