Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Na podlagi vprašalnika, ki ga je poslal vsem zdravstvenim domovom, je Varuh ugotovil nesprejemljive razlike v odzivnosti med ambulantami splošne in...

Več
Povzetek:

Pobudnik je Varuha seznanil s prenehanjem veljavnosti napotnice dan pred določenim kontrolnim pregledom. Varuh je ugotovil, da je razlog v težavah pri...

Več
Povzetek:

Posameznik, ki se zaradi materialne ali socialne stiske obrne na center za socialno delo (CSD) po pomoč, upravičeno pričakuje, da se bo CSD na njegove...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbo 50. člena Ustave RS, če se poseže v zakonske pravice iz javnih...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha je z vidika načela dobrega upravljanja tudi vlada dolžna poskrbeti za ustrezno odzivnost in komunikacijo v razmerju do državljanov,...

Več
Povzetek:

Na Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo...

Več
Povzetek:

Zgolj možnost, da izbrani kandidat in delodajalec pogodbo o zaposlitvi podpišeta preden prvi pri trenutnem delodajalcu poda odpoved pogodbe o...

Več
Povzetek:

Po mnenju Varuha človekovih pravic Republike Slovenije predstavlja poseg v določbe 2., 14. in 57. člena Ustave RS, če se veljavne predpise razume na...

Več