Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Pobudnik je med drugim navedel, da je 16. 11. 2009 prejel sklep o izvršbi Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št. 1034 I 9808/2005 z dne 09. 01. 2009,...

Pobudnik je Varuha človekovih pravic RS (Varuh) seznanili, da ima na podlagi zakupne pogodbe s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike...

Pobudnica nas je seznanila, da je Okrožno sodišče v Kranju v zadevi opr. št. l P 355/2009 dne 3. 12. 2009 postavilo izvedenca, geodetsko družbo iz...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik v zvezi s sporno kategorizacijo javne poti po njegovem dvorišču.

Varuh je Občino Straža...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel nepodpisano pobudo študentov višje strokovne šole, v kateri so se študenti pritožili zoper profesorja, ki...


V pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) je bil izpostavljen problem veljavnosti nekaterih določb Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje...


Tržni inšpektorat RS (Inšpektorat) je zoper pobudnika sprožil postopek o prekršku po določbi 6. člena Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na...


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je v obravnavo prejel pobudo osebe, ki je navajala neutemeljeno zavlačevanje sodnega postopka, ki pred delovnim...