Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude


Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je prejel pobudo delavca, ki je dne 1. 9. 2011 dobil redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. V...

Pobudnik se je na Varuha obrnil v zvezi z vračilom prispevka, ki ga je v letu 2011 plačal za dokup zavarovalne dobe za čas služenja vojaškega roka. Z...

V obravnavo smo prejeli pobudo z osnovne šole, na kateri je bil izvršen odvzem otroka. Po mnenju osnovne šole, postopek izvršitve sklepa odvzema...

Varuh je v zvezi z objavljeno fotografijo otrok slovenskega politika v mediju na Novinarsko častno razsodišče Društva novinarjev Slovenije in...

Prejeli smo pobudo z vprašanjem, pri kateri starosti se otrok lahko samostojno odloča za barvo las. Pobudniku smo pojasnili, da lahko morebitne posege...


Pobudnica je na Policijski postaji (PP) Vrhnika prijavila, da je njeno hči ugriznil pes. Navedla je, da je bila njena prijava zaključena le z uradnim...

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZEM), Direktorat za socialne zadeve, nas je  v letu 2011 seznanil z Usmeritvami...


Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je ponovno obrnila pobudnica in navajala   težave v zvezi z avtocesto, ki poteka v bližini njenega...