Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

V medijih je bilo v zadnjem času veliko pisanja in komentiranja strokovnega dela centrov za socialno delo v zvezi z odvzemi otrok iz družine kot...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) obravnava pobudo v zvezi z organizacijo šolskih kosil za učence IV. Osnovne šole Celje.

Problem naj bi bila...


Zaradi domnevne diskriminacije pri pogojih za pridobitev parkirne dovolilnice v Mestni občini Ljubljana (MOL) se je pobudnica v letu 2012 obrnila na...

Že v letnem poročilu za leto 2011 smo opozarjali na problematiko, kjer so sodišča v postopku imenovala izvedenca, ki naj bi strokovno ocenil določena...

 

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je obravnaval pobudo prebivalca romskega naselja Šmihel v Mestni občini Novo mesto (MONM), ki je občino neuspešno...

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je z očitkom diskriminacije pri dodeljevanju občinske denarne pomoči novorojencem obrnila občanka Občine...

Varuh človekovih pravic RS (Varuh) je 26. 9. 2013 v vednost prejel dopis tujca iz Bosne in Hercegovine (pobudnik), naslovljen na Upravno enoto...

Pobudnik, imetnik potne listine Kraljevine Nizozemske, nas je seznanil, da sta mu bili zaradi zavarovanja izvršitve odločbe o prekršku  začasno...